Bakgrundsbild

Vinstplan

Lottserien omfattar 4 000 000 lotter à 25 kronor. Vinstandel 42 procent – vinst på i snitt var fjärde lott. Totalt finns 980 680 vinster till ett värde av 42 000 000 kronor.

Vinst (kr) Antal (st)
1 000 000

4

 Volvo 250 000

4

100 000

8

50 000

12

10 000

20

5 000

32

1 000

1 600

500

4 400

100

53 000

50

124 000

25

317 600

Ny lott

480 000

 

Försäljningstid grön lott är 1 september 2017 till 30 september 2018. Sista vinstutlämningsdag är den 30 november 2018. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Försäljningstid gul lott är 1 september 2018 till 30 september 2019. Sista vinstutlämningsdag är den 30 november 2019. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Vinster med värde upp till 1 000 kronor utbetalas av ATG-ombud mot inlämnande av vinstlotten. Vinster överstigande 1 000 kronor utbetalas av Landlotten.