Bakgrundsbild

Redovisning ÅterstartBygdegård 2022

ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.

Det finns inte längre möjlighet att söka bidrag från ÅterstartBygdegård 2022. När de som fått medel beviljade och arrangemanget är genomfört ska det redovisas via nedanstående formulär.

Redovisning av ÅterstartBygdegård 2022

Redovisa gärna så snart som möjligt när ni har fått fakturan, allra senast den 15 januari 2023. Utbetalning görs så snart som möjligt efter att redovisningen och fakturan har inkommit, men hur snabbt beror på arbetsbelastningen på kansliet.

Vem ska betala fakturan till kulturutövaren?
Den betalar föreningen. För det är ni som har skrivit avtalet med aktören och det gäller ju också att den blir betald i tid. Fakturan är sen underlaget till redovisningen som ni gör till BR.

Förresten – ska fakturan se ut på något särskilt sätt?
Yes. Aktören, kulturproducenten, utövaren är ju den som ska fakturera er. Men bara för att jag är exempelvis världsmästare i cirkus så kanske jag inte är världsmästare i administration. (Men ni i föreningen har ju precis ställt frågan och har nu ett världsmästarsvar. 😉) Fakturan ska vara adresserad till er förening. Där ska framgå namnet på utövaren, postadressen, deras organisationsnummer, fakturan ska ha ett fakturanummer också ska det ju också framgå vad de gjort och vad det kostar.

Hur snabbt betalar BR ut bidraget?
Vår ambition är att göra det skyndsamt och kontinuerligt under året. (Men vi frågade hur snabbt? 😉) Ok. Vi siktar på att göra det så fort som möjligt och att ni ska kunna ha pengarna cirka 2–3 veckor efter ni har redovisat. Det kan ta lite längre tid när det är sommar.

Vad händer om vi gör ett överskott?
Eventuellt överskott från biljetter och annan försäljning tillfaller föreningen. Ni får dock inte söka för samma kostnad hos flera och få det täckt flera gånger om. Avstå eller meddela om medlen inte behövs för att ni hittat tillräckligt men finansiering från annat håll.