Bakgrundsbild

Take my hand

Take my hand finansierades av Postkodstiftelsen och pågick till sommaren 2018.

Projektets syfte var att skapa integration på landsbygden – med kultur som redskap.

Om projektet
Bakgrund

2015 var det en stor flyktingkris. Människor lämnade allt och flydde från sina hem för att hitta en trygg plats att kunna leva sina liv på.

En del kom till Sverige, och gjorde att landsbygderna blev en inflyttningsbygder och bröt trenden som varit de senaste åren med att landsbygder varit avfolkningsbygder. Kommuner på landsbygder ökade i invånarantal.

Våra bygdegårdsföreningar har kapacitet att bjuda in personer som befinner sig i ett utanförskap. I bygdegården kan vi skapa integration där människor får mötas och skaffa vänner samt nätverk i den lokala bygden.

Metod och aktiviteter

Uppstartsmöten
Medverkande föreningar hade tillsammans med projektledare ett uppstartsmöte. Till uppstartsmötet bjöds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Rädda Barnen in samt andra organisationer om intresse fanns.

Integrationskonferens
Den 6-7 maj 2017 arrangerades en nationell integrationskonferens. Fokus för konferensen var  inspiration och erfarenhetsutbyte. Medverkande föreningar och alla bygdegårdsdistrikt kunde skicka två deltagare kostnadsfritt.

Case
Varje medverkande förening fick ett case/verktygslåda transporterad till sin bygdegård. Verktygslådan innehöll inspirationsmaterial som hade med kultur att göra. Tanken var att innehållet skulle få igång idéer i den lokala bygdegården och bli verksamhet där integration är målet.

Verksamhet och pedagoger
Den lokala verksamheten i projektet var grunden. De föreningar som medverkade i projektet fick resurser för att starta upp eller utveckla sin lokala integrationsverksamhet.

Opinionsbildning
Take my hand var ett opinionsbildande projekt. Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler öppnade sina dörrar – för alla.
Med detta projekt visade vi att vi vet hur man arbetar med integration på landsbygder, och att landsbygder är ett ställe att bo kvar på.

Deltagande föreningar
 • Bräkne-Hoby, Blekinge
 • Siljansnäs, Dalarna
 • Enånger, Gävleborg
 • Himle, Halland
 • Rissna, Jämtland
 • Laxsjö, Jämtland
 • Ruda, Norra Kalmar
 • Edeborg, Norrbotten
 • Svarbygården, Norrbotten
 • Laskegården, Skaraborg
 • Solvalla, Skåne
 • Jakobsbergs Gård, Stockholm
 • Dalarö, Stockholm
 • Värstaborg, Västernorrland
 • Karbenning, Västmanland
 • Hindås Station, Västra
 • Järnboås, Örebro
 • Gryt, Östergötland
 • Grästorps konserthus, Skaraborg
 • Gideå, Västernorrland