Bakgrundsbild

Utveckling biografer 2022

Syftet med projektet är att stärka biografernas varumärke, höja den tekniska kvalitén, kompetensutveckla och få fler engagerade.

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades 1 055 000 kr från Svenska Filminstitutet i omställningsstöd för visningsorganisationer till utveckling av biograferna. Projektet består av tre delar – Tekniklyftet, Marknadsför bion och Kompetensutveckling.

Projekttid: 1 december 2021 till 31 oktober 2022

Ansökan – Utvecklingsmedel 2022

Här hittar du ansökningsformuläret för Utvecklingsmedlen. Fyll i formuläret med ansökan och invänta godkännande från verksamhetsutvecklare på BR (Anna eller Niklas) innan ni bokar.

https://forms.gle/25qoZjxXRs4tiTbt8

Redovisning – Utvecklingsmedel 2022

Redovisningen ska vara BR tillhanda senast 15/10. Ni betalar fakturan från den ni anlitar och vidarefakturerar till BR samt bifogar originalfakturan. Det är viktigt att det är korrekta fakturor från de ni anlitar (organisationsnummer, fakturanummer och kontaktuppgifter).

Eventuell reseersättning för den ni anlitar ska också vara med på fakturan. Om ni åker på kurs/utbildning betalar föreningen resan och fakturerar sedan BR. Märk fakturan med ”Verksamhetsutveckling bygdegårdsbiografer” (för Tekniklyftet och Marknadsför bion) eller ”Kompetensutveckling bygdegårdsbiografer”.

Projektets tre delar

Tekniklyftet

 • Inventera biografutrustningen
 • Plan för framtida investeringar + finansiering för detta
 • Säkerställa en hög teknisk kvalité
 • Förenkla driften
 • Göra tekniken mer lättarbetad & sänka trösklar för att få fler att kunna engagera sig

Marknadsför bion

 • Bygga varumärke och förbättra kundbesöket
 • Ge publiken rätt förväntningar
 • Hitta ny publik samt få publiken att komma tillbaka
 • Skapa innehåll för marknadsföringsinsatser

Kompetensutveckling

 • Rekrytera och utbilda nya engagerade samt utveckla befintliga engagerade och få nya roller
 • Utgå ifrån respektive biografs behov
 • Bredda kompetensen

Här kan ni läsa mer om projektet – mål, hur det går till och vad som kan genomföras.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare film, samt kontaktperson i ungdomsfrågor

Niklas Fischer

070-881 34 43

niklas.fischer@bygdegardarna.se