Bakgrundsbild

Demokratiåret 2021

2021 är ett demokratiår då det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor och män infördes.  Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför idag, där bygdegårdarna spelar en viktig roll för att stärka och levandegöra demokratin.

Demokrati kräver gemensamma mötesplatser och bygdegården är en omistlig arena för det demokratiska samtalet. Genom uthyrning kan det lokala föreningslivet stärka sina verksamheter för demokratisk organisering. Genom konst- och kulturverksamhet står vi upp för yttrandefrihet och kulturens oberoende. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagerar bygden stärks människors inflytande och den demokratiska delaktigheten.

Under året kommer Bygdegårdarnas Riksförbund lyfta bygdegårdarnas roll för demokrati som en del i att uppmärksamma demokratiåret.

Kultur- och demokrativecka

BR:s årliga kulturvecka, vecka 43, utvecklas i år också till att bli en kultur- och demokrativecka där extra mycket fokus och aktiviteter arrangeras för att lyfta upp bygdegårdarnas roll för en levande demokrati. Vi uppmanar alla våra medlemmar att arrangera aktiviteter på temat under veckan.

Läs mer om Kultur- och demokrativeckan

Demokrati och ledarskap

Våren 2021 startar vår utbildningssatsning inom demokrati och ledarskap för hela bygdegårdrörelsen.

Det finns en efterfrågan på kunskap om hur föreningar kan stärka sig och sin roll i bygden. Bygdegårdarnas Riksförbund satsar därför på att lyfta bygdegårdsrörelsen och dess medlemmar som den demokratiska mötesplatsen i lokalsamhället.

Läs mer om utbildningssatsningen

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se