Bakgrundsbild

Demokratiåret 2021

2021 är ett demokratiår då det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor och män infördes.  Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför idag, där bygdegårdarna spelar en viktig roll för att stärka och levandegöra demokratin.

Läs mer om de olika områden på sidan genom att klicka på länkarna:


Demokrati kräver gemensamma mötesplatser och bygdegården är en omistlig arena för det demokratiska samtalet. Genom uthyrning kan det lokala föreningslivet stärka sina verksamheter för demokratisk organisering. Genom konst- och kulturverksamhet står vi upp för yttrandefrihet och kulturens oberoende. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagerar bygden stärks människors inflytande och den demokratiska delaktigheten.

Under året kommer Bygdegårdarnas Riksförbund lyfta bygdegårdarnas roll för demokrati som en del i att uppmärksamma demokratiåret.

Kultur- och demokrativecka

BR:s årliga kulturvecka, vecka 43, utvecklas i år också till att bli en kultur- och demokrativecka där extra mycket fokus och aktiviteter arrangeras för att lyfta upp bygdegårdarnas roll för en levande demokrati. Vi uppmanar alla våra medlemmar att arrangera aktiviteter på temat under veckan.

Läs mer om Kultur- och demokrativeckan  >>

Till toppen av sidan

Demokrati och ledarskap

Våren 2021 startar vår utbildningssatsning inom demokrati och ledarskap för hela bygdegårdrörelsen.

Det finns en efterfrågan på kunskap om hur föreningar kan stärka sig och sin roll i bygden. Bygdegårdarnas Riksförbund satsar därför på att lyfta bygdegårdsrörelsen och dess medlemmar som den demokratiska mötesplatsen i lokalsamhället.

Läs mer om utbildningssatsningen  >>

Till toppen av sidan

Demokratideklarationen

Vi har skrivit under demokratideklarationen där vi åtar oss att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Det är Kommittén Demokratin 100 år som har fått i uppdrag av regeringen att främja demokratin som har tagit fram deklarationen och många olika aktörer inom det offentliga och civila samhället har skrivit under.

Förbundsordförande Per Lodenius skriver under demokratideklarationen 25 februari 2021.

Här kan du se alla organisationer som har skrivit under:
vardemokrati.se/ataganden

Till toppen av sidan


För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se