Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Boka
  • Viktigt information om teknik och annan utrustning

Viktigt information om teknik och annan utrustning

Här lite annat som är bra att veta när du är i Societetshuset.

Låsning/Larm

Huset är försett med larm för inbrott och brand. Övre låset på entrédörren till köket är larmlåset. När Du låst upp det övre låset och röda indikeringslampan slocknat ÄR huset inte larmat.

Lås då upp det undre låset som öppnar dörren.

FÖRE det Du låser larmet på ytterdörren kolla att ingen är kvar i huset. (rörelsedetektor) och att dörren till stora altanen är stängd och låst.

Skulle Du misslyckas så att larmet går, stäng av det genom att vrida om nyckeln i larmlåset på ytterdörren. (det övre låset)

Om larmet går på grund av ex.vis rökmaskin (vilket är förbjudet att använda) och utryckning sker debiteras detta hyresgästen. Kontakta Bo Andersson 070-313 13 51 om larmet går på av misstag.

Fläktar

Till vänster i huvudentréen finns ett skåp för elsäkringar och fläktreglage. På insidan av dörren finns instruktion för fläktarna.

Högtalaranläggning, enbart för tal

Reglage och mikrofon finns i samma skåp som fläktreglagen, se instruktion i skåpet. Hörslinga finns för de med hörapparater, och fungerar då man använder mikrofonen.

Diskmaskin

Maskinen doserar automatiskt mängden diskmedel, det är viktigt att disken sköljs av ordentligt innan den placeras i diskmaskinen. Se instruktion på väggen vid diskmaskinen.

Ingen musik efter kl 01.00

Strömmen, utom för lamporna i taket, bryts på detta klockslag. Föreningen har åliggande att musik inte får förekomma i huset efter kl. 01.00. Detta har en del tidigare INTE respekterat, varför vi tvingats vidtaga denna åtgärd.

Extra bord

Finns i samma storlek och är förvarade i förrådet intill soprummet, samt extra stolar i förrådet till vänster i det mindre rummet längst in (Forsmarksrummet)

Övrigt

Mer informationen finns i den blå mappen som ligger i köket, bland annat finns där en särskild ”checklista”.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se