Bakgrundsbild

Sök investeringsstöd för solceller

Det finns ett statligt stöd för investering i solceller att söka. Ansökan görs löpande via Boverket. Det går att söka stöd upp till sex månader efter det att installationen påbörjades.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida:
www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod

Ansök på Boverkets hemsida:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1