Bakgrundsbild

Miljöstipendium

Bygdegårdarnas Riksförbund delar årligen ut ett miljöstipendium i samarbete med Bondens El på 5000 kronor (de två första åren tillsammans med Nordic Energy).

2020
Östergrändens bygdegårdsförening, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

2019
Värmdö bygdegårdsförening, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

2018
Carina Hellström, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt


Syfte
  • Uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen.
  • Lyfta fram miljöfrågorna ännu mer både internt och externt.
  • Visa att bygdegårdarna arbetar aktivt och engagerat med miljöfrågor.
Kontakt

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se