Bakgrundsbild

Hållbarhet

Under 2021-2022 utvecklar Bygdegårdarnas Riksförbund sitt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 i bygdegårdarna.

Agenda 2030 kan upplevas som abstrakt och stort. Men innehållet är lika relevant för stater och enskilda individer som för en bygdegårdsförening.

Vi kommer att ta fram rekommendationer och tips på hur vi kan jobba med hållbarhet i vår organisation samt utveckla ett hållbarhetsdiplom som ersätter dagens Miljödiplom.

2015 tog FN beslut om Agenda 2030. 17 globala mål och 169 delmål togs fram som gäller för alla människor i hela världen. För att skapa långsiktigt hållbar utveckling behövs samtliga mål. Flera mål hänger ihop och påverkar varandra. Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder, men vi människor har alla ett gemensamt ansvar. Målen hjälper oss fram mot en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling som vi ska nå år 2030.

Bygdegården som exempel

Vi lånar Spillotekets modell med ett hus och tar bygdegården som exempel för de globala målen. Ett hus fyllt av aktiviteter och ständigt i behov av skötsel och underhåll för att hålla länge, till glädje för alla människor. Vi gör en verksamhetsplan och använder Årlig genomgång av fastigheten. Det ger oss en idé om vad för slags verksamheter vi vill fylla bygdegården med, till exempel filmvisning, ungdomsverksamhet, konstutställning med mera, och vad som behöver göras på huset, kolla taket, se över elsystemet, fräscha upp köket och så vidare. Detta påminner om de 17 globala målen. Arbetsplaneringen, vad ska beställas, vem gör vad och när, motsvarar de 169 delmålen.

Det är viktigt att arbeta med att bekämpa klimatförändringarna (mål 13 i Agenda 2030). Lika viktigt som att jobba med taket på bygdegården för om det läcker och regnar in lär vi inte kunna göra så mycket annat i huset.

Mer än miljö och ekologi

Använder vi Agenda 2030 och de globala målen rätt formas en hållbar utveckling. Det går inte att uppnå bestående hållbarhet utan att samtidigt ta hänsyn till de tre lika viktiga delarna som hållbarhet består av:

  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet

För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behövs en omställning av samhället: lokalt, nationellt och globalt. Det krävs bland annat att vi ställer om till hållbar konsumtion och verksamhet

Läs mer på www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 spänner över ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Illustration: Regeringskansliet/FN