Bakgrundsbild

Fastighets- och försäkringsråd

Fastighets- och försäkringsrådet ska verka för en god förvaltning och utveckling av fastigheterna inom bygdegårdsrörelsen och för att förbättra förutsättningarna för desamma genom exempelvis ökad extern finansiering och utbildningsinsatser. Rådet bereder ärenden på uppdrag av förbundsstyrelsen och initierar och bereder förslag till insatser till gagn för landets bygdegårdar inom sitt område.

Sören Runnestig, Habo (ordförande)

Björn Kanebäck, Linköping

Karin Olsson, Sjöbo

Michael Holmér, Ingelstad

Kerstin Marquardt, Umeå