• Hem
  • Nyheter
  • Återinvesteringar för energieffektivisering solcellsinvestering till ideella föreningar

Återinvesteringar för energieffektivisering solcellsinvestering till ideella föreningar

Hej!

Till bygdegårdarna i Götene, Skara, Vara och Essunga kommuner om nedanstående möjlighet.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg med verksamhetsområde i Götene, Skara, Vara och Essunga kommuner har 2023 avsatt 4 000 000 kr för möjlighet till ideella föreningar ansöka om återinvestering (bidrag) för energieffektivisering/solcellsinvestering. Se nedan, info och länk till ansökan:

Återinvesteringar för energieffektivisering/solcellsinvestering | Sparbanken Skaraborg

Sparbanksstiftelsens styrelse har beslutat att ge ideella föreningar som äger sin byggnad/anläggning möjlighet att söka återinvestering till energieffektivisering eller investering i solceller.
Ett belopp på 4 000 000 kr är avsatt för detta ändamål 2023.

  • Maxbelopp som kan sökas är 300 000 kr och får vara maximalt 40% av den totala investeringen.
  • Till ansökan ska en rekommendation från kommunens energirådgivare bifogas.
  • Återinvesteringen kan sökas av ideella föreningar i Sparbanksstiftelsen Skaraborgs verksamhetsområde (Götene kommun, Skara kommun, Vara kommun och Essunga kommun).

Ansökan görs via ordinarie ansökningsförfarande.

Med vänlig hälsning

Eva Eriksson
Verkställande tjänsteman

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163 Klostergatan 11
532 22  Skara
Telefon: 0511 – 34 73 33