Strategi för att medverka landsbygdsutveckling i Skåne 2014-2020

Klicka nedan för att öppna dokumenten (öppnas i ny flik).

Strategi för Landsbygdsutveckling Skåne 2014-2020

Bygdegårdarna och utveckling genom Landsbygdsprogrammet

Handboken i lokal finansiering – Hela Sverige skall leva

Skånes Bygdegårdsdistrikt uppmanar varje enskild bygdegårdsförening att ansöka hos det lokala leaderområde om medlemskap!  Den lokala bygdegårdsföreningens styrelse beslutar om vem som ska gå på leaderområdets möten och årsstämma. För att få delta, måste man ha ett protokoll med beslutet från sin bygdeförening med sig . Distriktet kommer att ansöka om medlemskap i  Skånes sju leaderområden efter att  beslut tagits i distriktsstyrelsen.  Privatpersoner kan och får också ansöka om medlemskap. Ett bra sätt att vara med och påverka. Utnyttja den möjligheten! Läs mer här.

Skånes 54 bygdegårdar i relation till de 7 LLU/LAG-områden i Skåne för programperioden 2014-2020. Klicka på länk nedan för kontaktperson för olika bygdegårdsdistrikt (öppnas i ny flik).

Kontaktperson/distrikt – Leader

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se