Sammanfattning från Landsbygdskonferens i Stockholm, 21 september 2018

Ett 20-tal landsbygdsansvariga från 15 distrikt hälsades välkomna av Kenneth Nilshem, Bygdegårdarnas Landsbygdsråds ordförande, sedan förbundsstämman i år samt vår förbundssekreterare Karin Fälldin.

Vikten av att vara medlem i Leader.
Lars Nilsson och Björn Kanebäck från Östergötland, som har två Leader områden förklarade hur viktigt det är att Distriktet är med i de olika Leader områden och har kontakt med Länsstyrelsen. Bygdegårdarna behöver vara med och förklara och betona vikten av mötesplatser samt aktiviteter på Landsbygden. Syns man och hörs man så finns man, annars inte. Om man är med så får man ta del av information från både Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Leader.

Skånes bygdegårdsdistrikt har varit i kontakt med Länsstyrelsen tidigare och är med i Leader områdena i Skåne-7 st. Får del av info från flera parter löpande.

Microstöd finns att söka, mindre summor-ta kontakt med Leader kontoren.

Energibesikting är ett exempel på vad man kan arbeta med inom Leader.

Försäkring-att tänka på vid investering i Bygdegårdarna.
Anna Wernersson, Försäkringskansliet, berättade om grupplösningen som finns för hela BR. Det är en företagsförsäkring, inte privat försäkrning. Föreningen är en juridisk person.

Förutom grundförsäkring kan man behöva tillägg för tex anställda, utställningar, gräsklippare och annan verksamhet.
Egendomsförsäkring omfattar brand och vatten. Inbrott innebär merkostnader och kan betyda maskinförluster. Skadedjur innebär husbock och hästmyra.

Investeringar innebär att man kan behöva ändra försäkringen-ring och prata med kansliet-hellre en gång för mycket och innan det händer något.
Viktigt med försäkring under byggnationen-byggprojektförsäkring som kan omfatta miljöansvar, verktyg, själva investeringen i både pengar och ideell tid, projektkostnad samt riskfyllda moment.

Under byggnation kan det finnas större skaderisker-linolja, heta arbeten mm.
Nya ledningar och rör är en risk, det finns också en ökad risk för inbrott.
Hur ska man skydda investeringen? Underhåll, årlig genomgång och regelbunden tillsyn.

Skador uppstår ofta pga bristande underhåll och tillsyn.

Säker föreningsgård – 6 lektioner på webben om hur man gör sitt hus säkert-får intyg efter kurs och har sedan ingen självrisk på 3 år samt engångsrabatt 20% på premien. Anmäl till detta på sakerforeningsgard.se

Lufttryckslarm finns och kan hyras för 200:-/månad, nytt litet företag.

Efter lunch fortsatte vi med distriktsprojekt från Halland och Stockholm.
Halland-Sven-Anders Svensson berättade om Bygdevårdarna, man ska utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Sociala projekt med minst 50% av nyanlnda som ska lyfta gårds- och trädgårdsmiljöer som turistmål i Halland, skapa nätverk genom Coompanion-sociala kooperativ. SV är projektledare och det ska finnas 1 nätverk/kommun.

Aktiviteterna i projektet är att inventera behoven, marknadsföra, utföra för resultat och sprida samt skapa nya arbetstillfällen och ge utbildning. 1,5 miljoner är beviljade.

Sen fortsatte Monica Eriksson och berätta om Mötesplatser i Skärgården från Stockholmsdistritktet. Det var 11 från början men blev 9 som började med SVs Ett steg till som är en utvecklingsmetod. BR distriktet är projektägare och man har en projektledare på 50%. Började med 2 dagars kurs för alla föreningar. Har sökt förskott av Jordbruksverket och Leader och gör delredovisningar så att det tickar in pengar löpande. Likviditet kan vara ett problem annars.

Handläggningstiden på Jordbruksverket är nu 2-3 mån.

Skaraborg har SV som projektägare och arbetar med samverkan i mindre byar där BR också är med.

i ansökan anger man både aktivitetsmål-vad man ska göra i projektet men också uppnåendemål-vad man vill uppnå med projetet på både kort och lång sikt.

Bygdegårdarnas Riksförbund har strategidokument för flera viktiga områden, men har hittills inte haft för Landsbygdsutvecklingen, men detta gavs i uppdrag på stämman i år att arbeta fram så det gjorde vi nu på konferensen. Tidigare har man arbetat med Landsbygdsprogrammet, nu blir arbetet vidare mot landsbygden i allmänhet på flera olika sätt både nationellt, regionalt och lokalt. Viktigt att denna strategi sprids ut i distrikt och lokalföreningar när den är klar. Antas av förbundsstyrelsen i november.

Kommande landsbygdsprogram presenterades av Benny Jansson, Skaraborg.

2021-2027 omfattar nästa period och det kommer att skickas ut ett stödjande PM för BR:s medverkan i kommande Landsbygdsprogram, som kan användas i kommunikationen med Länsstyrelse och Leader lokalt.
Nuvarande period varar tom 2020.

BR har hittills fått loss 20 miljoner.

V Götaland har skrivit in att man trycker på samlingslokalers utemiljö nästa period.

Viktigt att varje distrikt tar kontakt med Länsstyrelsen, vilket Sven-Olof Bengtsson gjort så de vet att BR Skåne vill vara med och påverka samt få information.

BR har skickat ut skrivelse till Jordbruksverket, Näringsdepartementet, Länsstyrelser och alla Leader områden med info om BR.
Landsbygdscheck, kan sökas till pengarna tar slut.

BR ser gärna att möjligheten för kompetensutveckling kommer med igen i nästa period för att kunna utveckla rörelsen genom info och kunskap.

Givande och inspirerande dag och vi ser fram emot kontakter från våra skånska bygdegårdar.

Med vänlig hälsning

Karin Olsson och Sven-Olof Bengtsson (som just idag var bortblåst med stormen på västkusten)

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se