Konferens bygg/miljö/ungdom/kultur, BR i Stockholm, 5-6 oktober 2018

Anteckningar.

Hej, vi var 3 representanter från Skåne dessa dagar. Jag själv, Karin Olsson-miljöansvarig, Rolf Stridsberg-byggansvarig och Thomas Andersson som täckte in både ungdom och kultur-kulturansvarig.

Första passet handlade om den tillgängliga mötesplatsen. Vår demokrati hotas och ifrågasätts. Vi är 1 427 bärare av demokrati och yttrandefrihet.

Per Lindkvist från Boverket redogjorde för Boverkets olika stöd speciellt till utsatta och socioekonomiska områden. Utemiljöer i utsatta områden prioriteras. Samlingslokaler får sitt stöd från Kulturdepartementet för både investeringar och utvecklingsbidrag.

Delegation finns utsedd av regeringen.

Verksamhetsutveckling för ungdom och utemiljö ska vara inne till 31/8.
Tillgänglighetsåtgärder kan sökas igen, 200 tkr 100%.
BR stöttar upp alla ansökningar för att de ska vara bra och bli godkända, annars är bara 10% godkända vilket tar mycket tid för handläggarna.

Boverket har mycket info på Kunskapsbanken på hemsidan.

HRF(Hörselskadades Riksförbund) Alf Lindberg.
Gå in under tillgänglighet. Det finns 1,5 miljoner svenskar som hör dåligt, men bara 500000 använder hörapparat. 20%högre risk för demens om ej hörselhjälpmedel.
Vokaler hörs mest, men är svåra att förstå. Konsonanter hörs minst men är lättare att förstå. Bra ljud syns inte. Bästa ljudmiljön skogen-tänk på hur den är uppbyggd.

Bra exempel i Skåne-Malmö Live.

Undvik parallella hårda ytor. Viktigt med tillräckligt många absorbenter och nedpendlade-en bit från tex tak eller vägg.
Bra belysning underlättar läppavläsning och navigering för de med nedsatt syn.
Hörsel ingår i enkelt avhjälpta hinder och diskrimineringslagen.
Slingkollen-kontroll av hörselslingor. Slingan helst längs golvet eller högt upp, inte mitt på väggen.
OM nybyggnad fasförskjuten slinga
Mikrofoner olika, mygga eller kindmikrofon bäst eller handmikrofon mot hakan.
Ny teknik kommer men teleslinga bäst nu.
När larmet går-visuellt larm på HWC men även övrigt.
Koll av slinans funktioner-Univox LIstener eller Loop Works Measure.

Techsoup-effektivare organisationskommunikation.
Ideellt arbete, roligare och bättre kommunikation. Finns sedan 2010.
Hjälpt 1 miljon föreningar. Handlar om datorprogram, tjänster och hårdvara.
Enkelt föreningsstöd med Microsoft, Google, Facebook, Adobe, Symentec, Slack, Cisco mm.
”Inte svara alla”
Tänk så här: info/diskussion, Vad och var, Möte/text, testa nytt, Chatt/telefon, videokonferens, skärmdelning.
Separerad internkommunikation.
”Virtuella Bygdegården” – prat mellan styrelsemöten. Samtal med hyresgäster.
Spännande fortsättning kommer och vi lär höra mer……

Nordic Green Energy stod för föreläsning om Solenergi genom Svea Solar, som tillverkar Solpaneler i Kina.
Stort intresse, Ersättning för överskott. 30-50 års hållbarhet i Sverige då det är svalare. Producerar även om molnigt.
Max 30% bidrag från Länsstyrelsen, behöver få svar om skillnad mellan ideella eller ekonomiska föreningar.
Parallellkopplade paneler-smart system, skuggor påverkar inte på samma sätt. Larm om 1 panel går sönder. Trina solar-hållbara paneler-Topp 3 i Silicon.
Svea Solar har 130 anställda, 90 montörer.
OM intresse ta kontakt och leta info hos energimyndigheten och Lokala energirådgivare.

Miljö-Miljödiplomen nu förenklad variant. Samarbeta gärna med SV som studiecirkel. Broschyr finns och har beställts hem av distriktets miljöansvarig-Karin Olsson för att delas ut när vi har våra försäkringsträffar.
Miljömål i verksamhetsplaneringen.
LRF föreläser om Miljö på global och nationell nivå-Hilda Runsten. Sverige behöver producera mer mat i framtiden då varma länder kommer att få svårare för produktion. 74% av alla globala utsläpp är fossila källor. Importerad mat bidrar med 70% till klimatutsläpp jämfört med svenska mat med 30%.
Att mark betas är viktigt för den biologiska mångfalden.

Likabehandlingsplan-Per Lodenius, förbundsordf inledde med de icke-demokratiska och rasistiska strömningarna som finns i samhället.
Förbundsstyrelsen ska anta Likabehandlingsplanen i februari 2018, men det ska vara ett levande dokument.
Teskedsorden med Naomi Grossman fick oss att reflektera över tolerans och medmänsklighet. Vi ska bidra till en respektfull dialog i samhället.
Bygdegårdarna(BR) ska vara inkluderande mötesplatser för alla.
Diskrimineringslagen gäller. Kränkande särbehandling handlar om upplevelsen. Det finns både sexuella och andra trakasserier.
Vi fick fundera hur det är på både skola, arbete och föreningslivet.
Det finns nu en demokrativillkorsutredning. BR ska se över och skriva om sina stadgar. Det är viktigt att värna om och arbeta för demokratin, inte självklar.

Bygdegårdsförsäkringen- Carolina Svensson.
Ett värde av 8 miljarder försäkras i BR med en premie på 10 miljoner.
Skadebonus 2018 till BR 1 miljon.
2020 nytt avtal. 2018 är självrisken 9100:-
Olika delar i försäkringen, grund, egendom, lösöre och tillägg.
Bristande underhåll täcks inte av försäkringen.
SBA-Systematisk Brandskydds arbete. Säkerhetsglimtändare till lysrör lyfts fram som en billig säkerhet mot brand i lysrör.
Investeringsbidrag på 50-75%, nu i försäkringsprojektet i Skåne 75% så det blir aldrig billigare med säkerhet än nu.
3000:- i bidrag för jordfelsbrytare lämnas nu i projektet.
Säkerhetsrabatt som mest 30%. Man kan få självriskreducering, halverad självrisk eller ingen självrisk.
Studiecirkel ”Säker föreningsgård”, erbjuds genom fakturan 1/12. Ger 20% självriskreduktion 2019.

1000 grejer från BR – Ny hemsida, viktigt med GPS-koordinatorer.
Nyhetsbrev för både förening och distrikt. Viktig med rätt adresser.

Anders Karlsson berättar om Vision och mål för 2019-20.
BR finns överallt-samlar Sverige och är öppen och välkomnande. 4 visionsmål.

Landlotten: 10000:- per förening och distrikt finns att söka för utveckling.

EWK-utställning-turne 2019.
Konsta åt alla – 44% i Skåne-ta kontakt för konstdepositon.

Det är väl ingen konst att läsa -avslutat.
Kulturvecka 43.
Filmutrustning finns att låna gratis.

Verksamhetsplanering -viktigt i förening och distrikt- vi fick jobba med detta för Skåne.

Musikhjälpen – Bygdegårdarna med även 2018 – bössan heter Bygdegården.

MVH

Karin Olsson

(Rolf och Thomas kan lägga till om sina delar. Styrelsen kan ta del av det till mötet).

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se