Bygg

Mål och idégrund Varje bygdegård är unik. Bygdegårdsrörelsen har ambitionenen att varje samlingslokal ska vara tillgänglig och ändamålsenlig för alla. Ingen ska stängas ute på grund av funktionshinder. BR arbetar för att:

  • Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade och flexibla för användning i olika sammanhang. För alla som vistas där, ska lokalerna uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
  • Bygdegården ska förmedla god stil och hög kvalitet och bjuda en trivsam bygdegårdsatmosfär.
  • Ljus och ljud ska vara fullgott, och förråden måste vara så rymliga att det är möjligt att skapa fria golvytor för aktiviteter som förutsätter just frihet från möblemang.
  • Bildkonst av främsta slag ska bidra till att ge karaktär och profil åt vår samlingslokal.
  • Varje hus har sin historia och arkitektur, och renoveringar bör ske med försiktighet.
  • Redan i utemiljön ska bygdegården vara välkomnande erbjuda plats för både parkering och aktivitet, spegla årstiden genom blommor och träd och därtill bland annat medge en diskret och klok hantering av avfall.
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se