Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om före detta Sävars kommun

Om före detta Sävars kommun

Sävars kommunvapen
Sävars kommun-vapen

Enligt Riksheraldikerns noteringar så fastställdes kommunvapnet den 2 december 1960 av Kungl.Maj:t för Sävar med följande blasonering: ”I blått fält ett svärd och en sabel i kors, med klingor av silver och fästen av guld.” Det syftar kanske på fredsepoken som inleddes 1809 då svenska och ryska (förmodat krokigare) sablar korsades för i stort sett sista gången.

Indelning 1952 av Umeå kommun 1974
Indelning år 1952 av det som blev Umeå kommun vid sammanslagningen 1974

(Källor: mest Wikipedia, se länkar)

Sävars församling (eller socken) utbröts 1823 ur Umeå landsförsamling.

Vid kommunreformen 1862 överfördes ansvaret för de kyrkliga frågorna till Sävars församling och för de borgerliga frågorna till Sävars landskommun.

Ur landskommunen utbröts 1925 Holmöns landskommun.

Västerbottens län berördes inte av kommunreformen 1952, men 1965 införlivades Umeå landskommun i Umeå stad.

Sävars sista kommunfullmäktige (Fahlgren s. 184)

Umeå kommun bildades vid kommunreformen 1971 ur Umeå stad, och Holmsunds kommun bildades samtidigt av Holmsunds köping. År 1974 lades Hörnefors, Holmsunds, Holmöns och Sävars kommuner samman med Umeå kommun. Samtidigt bildades kommundelsnämnder i de nytillförda delarna. De avskaffades och upphörde 30 november 2014.

Församlingsindelningen 31 december 1999 vid Svenska kyrkans frigörande från staten användes senare för distriktsindelning av Sverige. Den 1 januari 2016 inrättades distriktet Sävar varvid också Holmön blev eget distrikt.

Sävars och Holmöns församlingar sammanslogs 2007 till Sävar-Holmöns församling i Svenska kyrkan.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se