Bakgrundsbild

Bli medlem

Ransta Nästa bygdegårdsförening lever på att vi hjälps åt för att skapa liv och aktiviteter i bygden. Antingen aktiverar man sig på något hörn i föreningsarbetet, men ett annat enkelt sätt är att bli medlem.

Medlemsavgift
75 kr för vuxen
25 kr för barn (upp till 18 år)
150 kr för en hel familj
Föreningar betalar 200 kr
Som medlem har du förmånspris på hyra av lokalen.

Betalning sker till bankgiro 780-1418 (Ransta Nästa).
Du kan också betala med Swish 123 304 80 97
Ange vilka betalningen sker för, särskilt ditt eget namn och övriga familjemedlemmar.  Gärna din e-postadress också.

Information om hantering av dina personuppgifter
Ransta Nästa Bygdegårdsförening är en ideell förening och måna om våra medlemmars personliga integritet, och vill därför informera dig om vår hantering av personuppgifter. I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till de skärpta lagkraven.

Föreningen har antagit en policy för personuppgiftshantering. Vårt medlemsregister omfattar kategori: Familj, enskild medlem med Namn, Adress, ev. e-post, Tel/mobil nummer.
Föreningen hanterar även personuppgifter där även personnummer för funktionärer inom föreningen är registrerade. De personer som avslutar sina uppdrag inom föreningen raderas då ur våra register.

Föreningen sänder aldrig vidare medlemsuppgifter till andra medlemmar eller organisationer. Det finns tre personer inom föreningen som har åtkomst av medlemsregistret, Ordförande, Kassör och Administratör för ev. medlemsutskick.

Aktuell medlemsförteckning får valberedning inför varje årsmöte.
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter, hör av dig till föreningens ordförande Linda Svensson Telefon: 070-16 18 177
E-post: timerunner81@gmail.com

Du har också laglig rätt att klaga till datainspektionen direkt.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se