Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Försäkringar

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för föreningar som driver allmänna samlingslokaler. Genom grupplösningen har villkor och skydd som passar de allra flesta bygdegårdsföreningar kunnat förhandlas fram med försäkringsgivaren Länsförsäkringar i Halland. Bygdegårdsförsäkringen är både en medlemsförmån och ett obligatorium för medlemmar inom Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsdistriktet i Östergötland arbetar aktivt med att informera och utbilda bygdegårdsföreningarna om behovet av ett medvetet skadeförebyggande arbete.

För frågor och information uppmanas ni att kontakta distriktets kontaktperson i försäkringsfrågor, Björn Kanebäck på mejladress bjorn.kaneback@gmail.com.

 

Säkerhetsrabatt

En särskild säkerhetsrabatt ända upp till 30% på årspremien kan erhållas om föreningen anmäler gjorda skadeförebyggande åtgärder. Anmälningsblankett kan laddas ned på bygdegradarna.se.
När en förening gör investeringar i skadeförebyggande arbete så som brand- och inbrottslarm och vattenfelsbrytare, kan hela 50% av kostnader upp till 10 000 kr erhållas i investeringsbidrag. Skicka in en kopia av betald faktura och föreningens kontonummer till försäkringskansliet.

 

Säker föreningsgård

Bygdegårdsförsäkringen har nu lanserat certifieringen ”Säker föreningsgård” som ger både kunskap, handfasta åtgärdspunkter som ekonomisk belöning (självriskcheck och rabatt på årspremien). För att certifieras krävs att minst en person i bygdegårdsföreningens styrelse genomgår webbkursen samt att föreningen ser till att uppfylla tio grundläggande skadeförebyggande krav. Anmälan sker på sakerforeningsgard.se.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se