Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Fastighet

Bygdegården – huset – är föreningens största och kanske viktigaste tillgång. Att förvalta denna byggnad kräver kunskap. Ett hus behöver ständig tillsyn och planering av åtgärder är centralt. Stora som små. Kortsiktigt och långsiktigt.

Huvudbild

Inom bygdegårdsdistriktet framhålls vikten av att genom en årlig genomgång av fastigheten skaffa sig en tydlig bild av bygdegårdens behov och status. Detta görs genom att använda den checklista som benämns ”Årlig genomgång av bygdegården”. Såväl bygdegårds-föreningarna som bygdegårdsdistriktet har en särskild kontaktperson för fastighetsfrågor utsedd enligt gällande stadgar.

 

Fastighetsbidrag

För att premiera bygdegårdsföreningarna att genomföra den årliga genomgången av bygdegården har distriktet utfäst ett särskilt Fastighetsbidrag. Ett bidrag om 2 000 kr utbetalas när ansökan sänts till distriktets kontaktperson Björn Kanebäck på e-postadress bjorn.kaneback@gmail.com. Ansökningsformuläret hittar du här.

 

Projekt Vägskylt

Bygdegårdsdistriktet har genom ekonomiskt bistånd från LLU-områdena Folkungaland och
Kustlandet genomfört ett projekt kring frågan om vägskyltar till bygdegårdarna i länet. En
slutrapport har upprättats och den hittar du här.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se