Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Zoom konto

Örebro läns bygdegårdsdistrikt har ett Zoom konto som är betalt för ett år till, vill ni använda det för möten t ex så går det alldeles utmärkt. Kontakta distriktets ordförande Kristina Haglund på 070 – 379 20 82 eller via mail kristina.foreningsmail@gmail.com.