Bakgrundsbild

Passa på att söka pengar till ungdomsverksamhet!

Ungdomsrådet tipsar

Ta sats mot framtiden och utveckla verksamheten

Nu när många aktiviteter har satts på paus är det ett bra tillfälle att tänka på och planera inför framtiden. Hur vill ni utveckla verksamheten? Vad vill ni förbättra? Och vad behöver ni göra för att nå dit? Våga tänk nytt och stort och sök utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet från Boverket! Senast den 31 augusti ska ansökan vara hos Boverket så nu är det dags att sätta igång!

Bidraget kan gå till:

  • anpassning av lokaler och utomhusmiljö
  • inköp av inventarier och utrustning
  • projektledare eller motsvarande
  • aktiviteter för att stimulera ungdomsverksamhet

Samla ungdomarna till ett uppstartsmöte – fysiskt eller digitalt, spåna idéer och ta kontakt med oss på kansliet, vi stöttar er gärna från idé till färdig ansökan!

Här finns mer information om bidraget, hur ni söker och tips inför ansökan.


Tillbaka till alla Ungdomsrådet tipsar  >>