Bakgrundsbild

Fondpengar för barn och ungdomsverksamhet

Ungdomsrådet tipsar

Vill ni arrangera ett läger, en ledarutbildning eller något annat projekt med barn- och ungdomar men har svårt att få till finansieringen? Det finns många stiftelser och fonder som delar ut pengar till mer eller mindre specifika ändamål. Ansökningstiderna varierar och det går att söka för både små och stora summor. Sök flera fonder så är chansen större att ni får napp! Ta kontakt med Anna och Elinor på kansliet för stöd och hjälp.

Några tips:

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

Åhlén-stiftelsen

Stiftelsen delar ut bidrag inom olika områden. Ett av dem är till ”föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran.”

Stiftelsen Kronprinsessans Margareta minnesfond

Pengarna i fonden ”utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.”

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Några av exemplen som fonden ger är en ishockeyrink för ungdomar i glesbygd, en specialanpassad häst för ridintresserade handikappade och en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Bidrag kan sökas av föreningar för ”sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år.” Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran. Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande.

Fler stiftelser och fonder

Tips på och länkar till fler stiftelser och fonder där föreningar kan söka bidrag och stöd i olika former finns samlat hos Allmänna Arvsfonden.

arvsfonden.se/andra-fonder


Tillbaka till alla Ungdomsrådet tipsar  >>