Bakgrundsbild

Gratis lovaktiviteter för barn

Ungdomsrådet tipsar
Arrangera gratis lovaktiviteter för barn 6-15 år!

Regeringen har gett kommunerna möjlighet att arrangera avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år. Hur kommunerna valt att använda pengarna ser väldigt olika ut. Många kommuner har öppnat upp för att föreningar kan ansöka om att få anordna dessa aktiviteter. Hur ser det ut i er kommun? Kolla med kommunen om ni kan vara arrangör för någon aktivitet, kanske på höst- eller jullovet?

Pengarna kommer att finnas under åren 2018-2020 så passa på.

Läs mer: statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-lovaktiviteter-barn-i-aldrarna-6-15-ar


Tillbaka till alla Ungdomsrådet tipsar  >>