Bakgrundsbild

24 kulturutövare till Kulturbygdsturné

Bygdegårdarnas Riksförbund söker 24 kulturutövare

Obs! Sista ansökningsdag är passerad.

Uppmärksamheten och intresset har varit stort med över 600 sökande.

Det här händer nu:

 • Just nu sorterar vi alla ansökningar och planerar att återkoppla till de vi kan erbjuda en tjänst förhoppningsvis under nästa vecka (29 augusti till 3 september).
 • Tjänsterna är på 50 procent under perioden 20 september 2022 till 20 juni 2023.
 • 26–27 september 2022 arrangeras en uppstartskonferens i Stockholmsområdet där alla kulturutövare är på plats – information om projektet, allt praktiskt plus att få veta mer om Bygdegårdarnas Riksförbund och alla kollegor i projektet.
 • Vi kommer att anmäla programpunkt till Folk och Kultur i Eskilstuna 8–11 februari 2023 där alla i projektet är på plats.
 • Juni 2023 genomförs en avslutningskonferens för alla medverkande.


Ursprunglig annons

Vi söker spelmän, musiker, sångare, dansare, bildkonstnärer, författare, skådespelare, materialbaserade konstnärer och andra kulturutövare som vill bidra till att sprida konst- och kulturupplevelser i hela landet!

Om projektet Kulturbygdsturné

I projektet Kulturbygdsturné söker vi 24 kulturutövare som vill nå ut till ny publik och möjliggöra konst- och kulturupplevelser för människor ute i landet. Fram till juni 2023 ska vi tillsammans genomföra minst 408 publika föreställningar, föreläsningar, uppvisningar, konstsamtal, författarsamtal, konserter med mera. 96 workshops ska också genomföras, varav hälften ska rikta sig till barn och ungdom.

Bygdegårdarnas Riksförbund har föreningsdrivna allmänna samlingslokaler över hela landet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Totalt har vi 1 172 regelrätta scener och övriga lokaler har utrymme för mindre sceniska framträdanden. Drygt 80 procent av våra bygdegårdar är tillgänglighetsanpassade med ramper, handikapp-toa med mera.

Bygdegårdarnas Riksförbund rekryterar 24 kulturutövare till samtliga våra 24 distrikt. Distrikten följer läns-/regiongränserna förutom Kalmar län som är uppdelad i Norra och Södra Kalmar samt Västra Götaland som består av bygdegårdsdistrikten Västra, Sjuhärad och Skaraborg. Tjänsterna är vardera 50 procent av heltid och tidsbegränsade perioden 20 september 2022 till 20 juni 2023.

Bygdegårdarnas Riksförbund är övertygande om konstens och kulturens kraft för människa och samhälle. Vi vill bidra till att ännu fler ska få möjlighet att möta kraften i konsten och kulturen. Vill du nå en ny publik och bidra med din konstnärliga kompetens och ditt engagemang?

Arbetsuppgifter

Du genomför 15 publika arrangemang i ditt distrikt. Utifrån den person du är, din kulturform mm så hjälper bygdegårdsdistriktet dig att hitta scener på bygdegårdar som passar kontexten. Därutöver ska du leda 4 workshops inom ditt konst- och kulturområde, varav 2 ska vara riktade till barn och ungdomar. Under april och maj månader finns möjlighet att besöka andra län/distrikt och genomföra 2 publika arrangemang i andra län. Vi kallar det ”låna ett län, låna en konstnär”.

I Projektet Kulturbygdsturnén vill vi erbjuda kulturupplevelser på våra scener runt om i landet. Du ingår i ett nationellt nätverk med kulturutövare och vi har en gemensam uppstartsträff i Stockholm i slutet av september, vi träffas under nationella eventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari och vi avslutar med en gemensam träff i juni 2023.

En digital kommunikatör kommer att marknadsföra varje arrangemang inom projektet på sociala medier, geografiska anpassade marknadsföringsinsatser. Spridningen kommer att vara omfattande.

Om dig
 • Du är eller har en bakgrund som yrkesmässigt verksam kulturutövare inom din konstform.
 • Du har en konstnärlig utbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
 • Du har en idé om sceniskt framträdande som är genomförbart och som med enklare medel passar på våra scener. Vi ser framför oss kulturupplevelser som känns nära och personliga.
 • Du har ett intresse för att lyfta den konstnärliga dimensionen i workshops och har förvärvat egen pedagogisk insikt.
 • Då avstånden i vissa distrikt är körkort och egen bil nödvändigt.
  Vi ser gärna en spridning bland kulturutövarna vad gäller kulturformer, genrer mm.
Omfattning

Tidsbegränsad anställning perioden 20 september 2022 till 20 juni 2023, 50 procent av heltid. Verksamhetsstyrd arbetstid.

Övrigt

Målstyrd arbetstid med sex veckors semester. Bygdegårdarnas Riksförbund är medlem i Fremia och vi har kollektivavtal med Unionen, tjänstemannaavtalet. Det innebär bland annat tjänstepension under anställningsperioden. Vi har en fast lönesättning om 20 000 kronor per månad före skatt för anställningarna.

Ansökan

Sista ansökningsdag är passerad.

Projektledning uppstartsträff Kulturbygdsturné

Hadrian Prett

070-467 17 00

hadrian.prett@bygdegardarna.se

Projektledare Kulturbygdsturné

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se