Bakgrundsbild

Råd vid uthyrning och egna arrangemang

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd har arrangörer av olika typer av evenemang ansvar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning. Antalet tillåtna deltagare på allmänna sammankomster har varierat och ändras beroende på hur smittspridningen ser ut och det kan även finnas lokala variationer. Se alltid till att ni har uppdaterad information angående restriktionerna från Folkhälsomyndigheter och lokala myndigheter.

Här finns fyra affischer från Folkhälsomyndigheten att sätta upp i bygdegården för att påminna om de råd som gäller:

Tvätta händerna

Hosta och nys i armvecket

Håll avstånd till andra människor

Stanna hemma när du är sjuk

Hjälp för bygdegårdarnas verksamhet

Vi har tagit fram tre dokument för att stödja bygdegårdsföreningar i deras verksamhet, både när det gäller uthyrning och egna evenemang.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uthyrning, bland annat skrivningar i hyresavtal:

Här finns en riskanalys och föreslagna åtgärder att titta på inom föreningen:

Här finns en riskanalys som kan ges till hyresgäster:

Även Folkhälsomyndigheten har råd för arrangörer av evenemang och allmänna sammankomster:

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang och sammankomster

Avbokningar med anledning av pandemilagen och andra restriktioner

I enlighet med pandemilagen och andra restriktioner och begränsningar ska hyresförfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas. Om verksamheten inte följer lagen kan vite utgå eller vid allvarliga lägen tvingas stänga ner. För den som hyr ut sin lokal är det därför viktigt att det finns ett avtal med hyresgästen där det tydligt framgår att uthyrningen sker inom lagen. I det skriftliga avtalet bör avbokningsregler framgå, exempelvis hur lång tid innan avbokning ska ske utan att hyresgästen behöver betala hela eller delar av hyresbeloppet.

De hyresgäster som med anledning av pandemilagen eller andra nya begränsningar vill göra en sen avbokning alternativt om ni i föreningen vill avboka en inplanerad uthyrning kan göra så med stöd av paragrafen om force majeure i avtalet. Hyresgästen behöver då inte erlägga hyra trots sen avbokning och ni i föreningen kan inte stämmas för att ni avbokar en hyresgäst sent. Dock krävs att avtalet ingicks före restriktionerna började gälla. Dessutom ska ni sätta en gräns för och kommunicera till hyresgästerna när i tid dessa avbokningar kan göras, förslagsvis 30 eller 45 dagar innan hyrestillfället ska ske.

Om föreningen redan har mottagit hyresavgift för en uthyrning som ställs in ska hyresbeloppet återbetalas till hyresgästen om inget annat framgår i hyresavtalet. Det går att i dialog med hyresgästen komma överens om andra varianter för återbetalning, exempelvis att föreningen och hyresgästen tar halva kostnaden var. För föreningar med likviditetsproblem som inte kan genomföra en återbetalning ska en skuld till hyresgästen upprättas i bokföringen. Ta kontakt med era inplanerade hyresgäster och meddela dem om lagen samt nuvarande restriktion för att höra om de vill ha kvar sin bokning eller vill avboka utan kostnad. Om de väljer att ha kvar sin bokning ska de förbinda sig till att följa rådande lagar och restriktioner.