Bakgrundsbild

Ställa in eller genomföra evenemang?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd har arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning. Idag finns också ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Denna begränsning kommer att förändras från och med 1 oktober. Se vårt remissvar på temat: Låt arrangörerna ta ett större eget ansvar

Uthyrning

Begränsningen om 50 personer gäller inte privata sammankomster. Det innebär att bygdegården kan hyras ut till privatpersoner som vanligt. Arrangören, alltså hyresgästen, ansvarar för att den privata sammankomsten sker på ett coronaanpassat säkert sätt. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas så som fester och bröllop.

Uthyrning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan också göras. Försäkra er om att hyresgästen känner till lagar och riktlinjer kopplat till detta. Ansvaret ligger hos hyresgästen, men ni bör neka uthyrning om ni misstänker att brott mot riktlinjerna kommer ske.

Egna evenemang

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För bygdegårdsrörelsen innebär det att coronaanpassa sin verksamhet. Det är alltid respektive styrelse som fattar beslut om bygdegårdens eller bygdegårdsdistriktets verksamhet och som har ansvar för att följa allmänna råd från myndigheter. Mycket verksamhet kan ske både inomhus med att hålla avstånd, möjliggöra god handhygien och så viader samt utomhus när vädret tillåter. Att ställa om verksamhet från fysisk till digital är också en möjlighet.

För att avgöra om ett evenemang kan genomföras säkert eller inte har Folkhälsomyndigheten tagit fram en mall för riskbedömning vilket hjälper er att fatta ett välgrundat beslut, se länk nedan.

Folkhälsomyndighetens råd för riskbedömning av evenemang och sammankomster

Film från Folkhälsomyndigheten om hur du skyddar dig och andra från smittspridning

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida