Bakgrundsbild

Ställa in eller genomföra evenemang?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang där flera personer träffas undvikas så som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum och i kollektivtrafiken. Personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För bygdegårdsrörelsen innebär det att undvika uthyrningar och egna arrangemang där flera personer samlas. Myndigheten har specifikt sagt att ”Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats”.

Det är alltid respektive styrelse som fattar beslut om bygdegårdens eller bygdegårdsdistriktets verksamhet och har ansvar för att följa allmänna råd från myndigheter. Med hänsyn till riskgrupperna måste alla ta ansvar för att minska smittspridning i landet. Det är dock inte liktydigt med att ställa in alla planerade evenemang. Mycket kan genomföras digitalt, vissa aktiviteter kan genomföras utomhus men såklart med beaktande till myndigheternas råd.

För att avgöra om ett evenemang kan genomföras säkert eller inte har Folkhälsomyndigheten tagit fram en mall för riskbedömning vilket hjälper er att fatta ett välgrundat beslut, se länk nedan.

Folkhälsomyndighetens råd för riskbedömning av evenemang och sammankomster

Film från Folkhälsomyndigheten om hur du skyddar dig och andra från smittspridning

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida