Bakgrundsbild

Sök stöd till kultur från Kulturrådet

Bidraget vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet och ska stötta en återstart för kulturlivet efter de effekter som covid-19 pandemin haft för kulturbranschen.

Vad kan du söka bidrag för?
Du kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under året och genomföras senast den 30 juni 2023.

Ansökan öppnade den 11 april och stänger den 2, 3 och 4 maj.

Bildkonst, museer, litteratur med mera, sista ansökningsdag 2 maj:
www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/aterstartsbidrag-till-kulturen-bildkonst-museer-litteratur-med-mera

Scenkonst, sista ansökningsdag 3 maj:
www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/aterstartsbidrag-till-kulturen-scenkonst

Musik, sista ansökningsdag 4 maj:
www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/aterstartsbidrag-till-kulturen-musik