Bakgrundsbild

Påverkansarbete

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar aktivt för att regering och myndigheter ska ge krisstöd till bygdegårdsföreningar. Skrivelser och möten är genomförda med kulturdepartementet, kulturrådet, landsbygdsministerns statssekreterare, kulturministerns statssekreterare och med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att lyfta frågan om stöd till våra föreningar. En skrivelse är även skickad till Boverket med uppmaning om att ledtider måste förlängas då planerade aktiviteter inte kan genomföras. Genom samarbetsorganisationer som Civos och Samsam har vi till myndigheter skickat in lägesbilden för våra föreningar med rop om hjälp.

Brev om bygdegårdarnas viktiga roll för den lokala krisberedskapen är skickat till alla Sveriges kommuner, SKR samt Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB). Alla kommuner har bjudits in, varav ett 70-tal kommuner har deltagit i ett webbinarium om bygdegårdarnas roll för lokal utveckling. Bland annat lyftes coronakrisen och hur ökad samverkan med kommunen är viktigt både nu i kristid men också på lång sikt för kommunens strategiska arbete med utvecklingsfrågor. Genom alla dessa möten, webbinarium och skrivelser vill vi uppmärksamma beslutsfattare om bygdegårdarnas unika roll som samlingslokalhållande organisation i landsbygder och vikten av att de inte ska gå i konkurs. Det vore ett nederlag för alla mål som politikerna satt upp om kultur och lokal utveckling om bygdegårdar tvingas lägga ner.

Föreningar har kunnat söka pengar för inställda och uppskjutna kulturevenemang och biografer har kunnat söka öronmärkta biografpengar. I maj presenterades ett nytt stöd att söka för föreningar som arbetar gentemot socialt isolerade äldre eller andra utsatta grupper i samhället. Föreningar med omsättning över 250 000 kr senaste räkenskapsåret har kunnat söka ett omställningsstöd. Ett förlängt omställningsstöd för sommarens inkomstbortfall kommer gå att söka. Men trots dessa olika stödpaket som regeringen har presenterat når stöden inte ut till majoriteten av de allmänna samlingslokalerna, något som Bygdegårdarnas Riksförbund påtalat vid kontakten med myndigheter och politiker.

Pressmeddelande om hur krisen drabbar bygdegårdar skickades ut i slutet av mars och har blivit media runt om i många delar av landet. Debattartikel på samma tema skickades i maj till alla distriktsordföranden för att tillsammans med förbundsordförande skriva under och skicka till lokal och regional media. Många bygdegårdsföreningar har medverkat i media. I maj skickades också ett pressmeddelande om bygdegårdarnas situation till riksmedia. I augusti publicerades en debattartikel från Bygdegårdarnas Riksförbund i Dagens Samhälle. Riksförbundet har även löpande publicerat kommentarer till regeringens olika förslag.

Pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer till regeringens presenterade förslag

Äntligen riktade pengar till bygdegårdar! (2020-09-10)

Nu krävs det tillit till kulturen självt (2020-09-10)

Låt arrangörerna ta ett större eget ansvar (2020-09-01)

Bygdegårdarna välkomnar förslag om lättnader och stöd (2020-08-21)

www.dagenssamhalle.se/debatt/bygdegardar-behover-stod-att-kunna-overleva-33145 (2020-08-13)

www.salaallehanda.com/artikel/debatt-bygdegardarna-maste-leva-kvar-for-den-lokala-utvecklingen-demokratin-och-kulturen (debattartikel publicerad i olika regionala och lokala tidningar i början av juni)

Regeringens coronasatsningar missar allmänna samlingslokaler (2020-05-14)

Bygdegårdar drabbas hårt av coronakrisen (2020-03-31)

Ta kontakt med er kommun för stöd i coronakrisen

Av största vikt är också att bygdegårdsföreningar hör av sig till sina kommuner och bygdegårdsdistrikt till sina regioner. Mallar och information har skickats ut i organisationen för att ge stöd till detta. Genom att vara aktiva på alla tre nivåer får vi maximal kraft!

Om krisen blir långvarig kommer ni i bygdegårdsföreningarna behöva era kommuners stöd (och eventuellt regionernas). Se vår brevmall för att kontakta er kommun samt tips inför er kontakt.

Vid frågor kontakta

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se