Bakgrundsbild

Krisstöd

Riktat stöd till samlingslokaler

Den 10 september presenterade regeringen ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. I extraändringsbudgeten för 2020 satsas 75 miljoner kronor och i budgeten för 2021 kommer ytterligare 50 miljoner kronor i coronastöd till de viktiga lokala mötesplatserna. Exakt hur stödet kommer administreras är inte klart, men ansvarig myndighet kommer vara Boverket.

Förlängt omställningsstöd

Regeringen har aviserat att ett omställningsstöd för maj, juni och juli kommer. Stödet kan inte sökas än, utan öppnas under hösten 2020. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att föreningen/företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att föreningen/företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Det tidigare omställningsstödet, som nu förlängts, var ett tillfälligt stöd för att hjälpa till att betala fasta kostnader för bland annat föreningar som tappade mycket av sin omsättning på grund av corona under mars och april 2020. Ansökningstiden för det stödet har gått ut.

Pressmeddelande om det förlängda stödet:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/
omstallningsstodet-forlangs-for-maj-juni-och-juli

Aktuell information om stödet hittar du hos Skatteverket:
www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/
skatter/coronainformationforforetagforeningaroch
offentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.
4.1c68351d170ce5545274834.html

Information och stödpaket för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning. Här har de samlat information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer på deras hemsida: www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset


Tidigare stöd

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen. Vi glädjer oss självklart med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan). Men vi ser att det finns stort behov av ett specifik stöd till allmänna samlingslokaler eftersom majoriteten inte har kunnat söka det här kulturstödet.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/

www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/

Omställningsstöd för föreningar och företag
Sök omställningsstöd – senast 31 augusti

Omställningsstödet går att söka för de företag och föreningar (F-skatt behövs inte) som har tappat mycket i omsättning under mars och april i år på grund av spridningen av covid-19. Stödet planeras att betalas ut en vecka efter fullständig ansökan. Kvalificerar din förening in för att söka stödet?

  • Nettoomsättning om minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret.
  • Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning menas alla intäkter för sålda varor och utförda tjänster som ingår i föreningens verksamhet med avdrag för eventuella rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knutna till omsättningen. Det innebär att ni ska räkna ihop föreningens intäkter senaste räkenskapsåret för exempelvis uthyrning av lokal, loppis, bingo etcetera. Den summan behöver överstiga 250 000 kronor för att ni ska kunna söka bidraget. Eventuella bidrag, medlemsavgifter, donationer eller gåvor räknas inte med i föreningens nettoomsättning.

Bra att tänka på om ni ska söka:

  • Stödet söks direkt på skatteverkets hemsida. Den som ska söka stödet behöver ansöka om att bli ombud på skatteverkets hemsida.
  • Det går endast att söka för mars och april 2020 och stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat.
  • Om stödet ni söker understiger 100 000 kronor krävs inget intyg från auktoriserad revisor.
  • Tänk på att e-tjänsten är utformad efter företag men den gäller även för föreningar
  • Om ni har några frågor när ni fyller i ansökan – ring Skatteverket direkt

Sök stödet och hitta mer info här:

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html