Bakgrundsbild

Krisstöd

Här samlar vi olika typer av krisstöd som bygdegårdsföreningar kan söka.

Krisstöd från Kulturrådet

Mer stöd till kulturen presenterades 1 april
Den 1 april presenterades nya stöd till kulturen. Totalt anslås ytterligare 1,3 miljarder för kris- och stimulansstöd, varav Kulturrådet ska fördela 880 miljoner i det redan aviserade krisstödet med beslut april/maj.

Dessutom införs ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder kr. Stödet innebär att staten står för en del av kostnaden om ett evenemang inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning. Det gäller evenemang som planeras genomföras under perioden juli–december 2021 och kan handla om såväl mässor som kultur- och idrottsevenemang.

Regeringen och de stödgivande aktörerna återkommer med detaljerna i stödens utformning.

Läs mer om stödet i vår kommentar: Nya krisstöd till kulturen

Tredje omgången
Ansökningsperioden för det tredje krisstödet till kulturlivet är nu avslutad. Beslut planeras att tas april/maj och utbetalning av stödet sker under maj månad. Läs mer här.

Krisstöd till ideella kulturlivets föreningar

Ideell Kulturallians (Bygdegårdarnas Riksförbund är medlemsorganisation) har av Postkodstiftelsen tilldelats 9 miljoner för för att stötta det ideella kulturlivet. Alla föreningar som är medlemmar hos BR hade möjlighet att söka stöd för kulturprojekt och kulturverksamhet. Ansökningen stängde den 7 april och beslut om stöd meddelas under maj månad. Stöd ges till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra.

Läs mer: www.ideellkultur.com/kris2021

Riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler

Under 2021 kommer en ny omgång medel från Boverket som söks via Bygdegårdarnas Riksförbund att utlysas. Vi inväntar besked från Boverket om när i tiden stödet kommer att utlysas. När vi har fått besked kommer ett mejl att skickas till alla ordförande och sekreterare. För att kunna söka det riktade krisstödet 2021 krävs det att föreningen har årsrapporterat.

Gå till årsrapporteringen

Omställningsstöd

Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag, ideella föreningar och andra aktörer som fått minskad omsättning till följd av pandemin.

Läs mer om omställningsstödet  >>

Läs mer om omställningsstödet >>

För föreningar med anställda

Här finns information samlad för arbetsgivare som påverkas av coronaviruset  >>

Information och stödpaket för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning. Här har de samlat information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer på MUCF:s hemsida: www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset


Tidigare stöd

Riktat krisstöd till samlingslokaler

Det riktade krisstödet för allmänna samlingslokaler från Boverket som söktes via Bygdegårdarnas Riksförbund 2020 är beslutat och utbetalat under januari 2020.

I februari gjordes en revidering av stödet:

Kulturstödet

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang och det andra ska gå till särskilda behov i kulturlivet. Båda stöden är öppna för ansökan, men med olika deadlines. Stöden kommer betalas ut före årsskiftet, därför är ansökningstiderna korta.

Läs mer om de olika stöden: www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen

Här kan du läsa vilka bygdegårdsföreningar som beviljades stöd:

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen (inställda evenemang)

Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Biografstöd

Digitala biografer kan få del av de 375 miljoner som Svenska Filminstitutet har att fördela. En del av medlen ska användas till kompensation till biografer för uteblivna biljettintäkter.

Läs mer på Filminstitutets sida:
pressroom.filminstitutet.se/pressrelease/view/halltider-infor-kommande-utlysning-av-krisstod-24771

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen. Vi glädjer oss självklart med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan). Men vi ser att det finns stort behov av ett specifik stöd till allmänna samlingslokaler eftersom majoriteten inte har kunnat söka det här kulturstödet.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/

www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/

Omställningsstöd för föreningar och företag
Sök omställningsstöd – senast 31 augusti

Omställningsstödet går att söka för de företag och föreningar (F-skatt behövs inte) som har tappat mycket i omsättning under mars och april i år på grund av spridningen av covid-19. Stödet planeras att betalas ut en vecka efter fullständig ansökan. Kvalificerar din förening in för att söka stödet?

  • Nettoomsättning om minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret.
  • Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning menas alla intäkter för sålda varor och utförda tjänster som ingår i föreningens verksamhet med avdrag för eventuella rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knutna till omsättningen. Det innebär att ni ska räkna ihop föreningens intäkter senaste räkenskapsåret för exempelvis uthyrning av lokal, loppis, bingo etcetera. Den summan behöver överstiga 250 000 kronor för att ni ska kunna söka bidraget. Eventuella bidrag, medlemsavgifter, donationer eller gåvor räknas inte med i föreningens nettoomsättning.

Bra att tänka på om ni ska söka:

  • Stödet söks direkt på skatteverkets hemsida. Den som ska söka stödet behöver ansöka om att bli ombud på skatteverkets hemsida.
  • Det går endast att söka för mars och april 2020 och stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat.
  • Om stödet ni söker understiger 100 000 kronor krävs inget intyg från auktoriserad revisor.
  • Tänk på att e-tjänsten är utformad efter företag men den gäller även för föreningar
  • Om ni har några frågor när ni fyller i ansökan – ring Skatteverket direkt

Sök stödet och hitta mer info här:

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html