Bakgrundsbild

Krisstöd

Riktat stöd till samlingslokaler

Läs mer om det riktade krisstödet och hur du söker

Obs! BR:s medlemmar ska INTE skicka in någon ansökan till Boverket utan endast till oss på riksförbundet.

Förlängt omställningsstöd

Det går nu att söka omställningsstöd för maj och juni-juli via Skatteverket. Stödet går att söka till och med 30 november. F-skattsedel behövs INTE för ideella föreningar.

Läs mer på Skatteverkets hemsida  >> (längre ned på sidan finns information speciellt riktad till ideella föreningar)

Läs mer och ansök om omställningsstöd  >>

För föreningar med anställda

Här finns information samlad för arbetsgivare som påverkas av coronaviruset  >>

Information och stödpaket för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning. Här har de samlat information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer på deras hemsida: www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset


Tidigare stöd

Kulturstödet

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang och det andra ska gå till särskilda behov i kulturlivet. Båda stöden är öppna för ansökan, men med olika deadlines. Stöden kommer betalas ut före årsskiftet, därför är ansökningstiderna korta.

Läs mer om de olika stöden: www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen

Ansökan för inställda och uppskjutna kulturevenemang är öppen

Följande ansökningsperioder och områden gäller:

Ansökan för särskilda behov i kulturlivet är öppen

Detta krisstöd ska lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck i hela landet.
Stödet kan bland annat sökas av ideella föreningar som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Följande ansökningsperioder och områden gäller:

Tisdag 27 oktober klockan 12.30-13.30 informerar Kulturrådet om stödet via ett webbinarium, vilket också kommer att finnas tillgängligt i efterhand på deras hemsida.
www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-krisstod-till-sarskilda-behov-i-kulturlivet/

Biografstöd

Digitala biografer kan få del av de 375 miljoner som Svenska Filminstitutet har att fördela. En del av medlen ska användas till kompensation till biografer för uteblivna biljettintäkter.

Läs mer på Filminstitutets sida:
pressroom.filminstitutet.se/pressrelease/view/halltider-infor-kommande-utlysning-av-krisstod-24771

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen. Vi glädjer oss självklart med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan). Men vi ser att det finns stort behov av ett specifik stöd till allmänna samlingslokaler eftersom majoriteten inte har kunnat söka det här kulturstödet.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/

www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/

Omställningsstöd för föreningar och företag
Sök omställningsstöd – senast 31 augusti

Omställningsstödet går att söka för de företag och föreningar (F-skatt behövs inte) som har tappat mycket i omsättning under mars och april i år på grund av spridningen av covid-19. Stödet planeras att betalas ut en vecka efter fullständig ansökan. Kvalificerar din förening in för att söka stödet?

  • Nettoomsättning om minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret.
  • Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning menas alla intäkter för sålda varor och utförda tjänster som ingår i föreningens verksamhet med avdrag för eventuella rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knutna till omsättningen. Det innebär att ni ska räkna ihop föreningens intäkter senaste räkenskapsåret för exempelvis uthyrning av lokal, loppis, bingo etcetera. Den summan behöver överstiga 250 000 kronor för att ni ska kunna söka bidraget. Eventuella bidrag, medlemsavgifter, donationer eller gåvor räknas inte med i föreningens nettoomsättning.

Bra att tänka på om ni ska söka:

  • Stödet söks direkt på skatteverkets hemsida. Den som ska söka stödet behöver ansöka om att bli ombud på skatteverkets hemsida.
  • Det går endast att söka för mars och april 2020 och stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat.
  • Om stödet ni söker understiger 100 000 kronor krävs inget intyg från auktoriserad revisor.
  • Tänk på att e-tjänsten är utformad efter företag men den gäller även för föreningar
  • Om ni har några frågor när ni fyller i ansökan – ring Skatteverket direkt

Sök stödet och hitta mer info här:

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html