Bakgrundsbild

Så har föreningarna drabbats av coronakrisen

Under våren och sommaren 2020 har BR:s medlemmar svarat på två enkäter om hur coronapandemin har påverkat deras verksamhet och intäkter.

Många bygdegårdar står tomma på grund av inställda evenemang och avbokade uthyrningar. Det innebär stora inkomstbortfall och kan få förödande konsekvenser för föreningarna och i förlängningen för demokratin om flera allmänna samlingslokaler går i konkurs.

Från mars till och med augusti 2020 har bygdegårdsföreningarna påverkats på följande sätt enligt de två enkäter som har besvarats:

Egna inställda evenemang: 13 719

Avbokade uthyrningar: 30 179

Bokningar som ej gjorts jämfört med normalår: 26 130

Inkomstbortfall totalt: 95 372 724 kronor