Bakgrundsbild

Bygdegårdsrörelsen i siffror

Över 1 400 medlemsföreningar

Vid årsskiftet 2020/2021 var 1 444 föreningar anslutna till riksförbundet. BR är Sveriges största riksförbund för allmänna samlingslokaler.

250 kommuner

Av landets 290 kommuner finns det bygdegårdar i 250 kommuner. BR jobbar kontinuerligt med att rekrytera medlemmar i bygdegårdslösa kommuner.

9 av 10 ideella föreningar

Bygdegården drivs av en förening – 90 procent som ideell förening, 9 procent som ekonomisk förening och 1 procent som stiftelse.

887 årsarbeten

Föreningsmedlemmarna lägger ner många ideella timmar både för drift och verksamhet. Det ideella arbetet uppskattas till drygt 1 miljon arbetstimmar per år, vilket motsvarar 887 årsarbeten!

240 000 medlemmar

I landets bygdegårdar finns drygt 240 000 enskilda medlemmar organiserade.

290 000 uthyrningar

Bygdegårdar hyrs ut mer än 290 000 gånger per år till föreningsmöten, fester, kulturprogram, studiecirklar, konferenser, barn- och ungdomsaktiviteter och mycket mer.

35 000 egna arrangemang

Bygdegårdsföreningar bjuder in till över 35 000 egna arrangemang per år, allt från konserter, föreläsningar och dans till traditionsfiranden och loppisar.

Riksförbundet 75 år 2019

BR bildades 14 augusti 1944 på LRF:s kursgård Sånga Säby, Ekerö. Idag finns BR:s kansli på Stadshagsvägen 6 i Stockholm.

Bygdegårdarnas Riksförbund Medlemsutveckling 1944-2020