Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Byggnadsföreningen Framåt upa.

Denna historik beskriver Föreningshusets historia fram till år 1999, då föreningen ombildades och fick namnet Föreningshuset i Malexander.

CG Andersson och Stig Karlsson har letat i gamla skrivelser och protokollsböcker.

 

FÖRENINGSHUSET MALEXANDER – SÅ BÖRJADE  DET

27/9 1931
Möte med intresserade personer gällande byggandet av ett Föreningshus i Malexander.

Den intermistiska styrelsen bestod av
– Robert Axelsson                Hallingsfall
– David Johansson               Malexander
– Einar Axelsson                   Sandstorp
– Fridolf Karlsson                 Mellansjö
– Hugo Andersson                Dämshult

20/12 1931

Konstituerande möte då 21 personer anmält att de vill bli medlemmar i en byggnadsförening. Beslutades att föreningen skulle heta ”Byggnadsföreningen Framåt u.p.a.”

Den första ”riktiga” styrelsen valdes och bestod av

Ordförande:    Fridolf Karlsson                Mellansjö
V.ordförande: David Johansson              Malexander
Sekr.:                Robert Axelsson                Hallingsfall
V Sekr:              Folke Boll                           Gökshult
Kassör:              Sven Blixt                           Somvik

1932
Beslutade Kyrkostämman i Malexander att tomt nr 2 på Klockarejorden skulle få arrenderas av Byggnadsföreningen Framåt upa för att uppföra ett samlingshus. Arrendetiden skulle vara 49 år mot ett arrende på 18:- årligen.

2/10 1932
Utsågs en kommitté som skulle skaffa förslag till ritningar och ”därmed i samband stående frågor samt utröna penningfrågan”

26/2 1933
Årsmöte ”Beslutades om inköp av 52 kubikmeter utstämplad skog vid Tumbo till ett pris av 4 kronor per kubikmeter, summa 156 kronor”.
”Beslöts att arbetet vid avverkning skulle utföras av medlemmarna i föreningen i form av andelar till ett pris av 4 kronor per dagsverke”.
”Anbud på körning av timmer från Tumbo till Malexander ingavs av Robert Axelsson för 59 kronor vilket enhälligt beslutades”

23/4 1933
Beslutades om inköp av timmer från David Johansson, Skogshyddan till ett pris av 29 öre per kubikfot.
Beslutades om tillsättandet av en kommitté för ordnande av stenkörning till bygget och uträkning av dimensioner på virket. Valdes Einar Axelsson och Albin Karlsson.

17/9 1933
”Uppdrogs till styrelsen att ordna lånefrågan och skulle högst 4.000 kronor lånas”. Kinda  Häradssparbank kunde ordna ett amorteringslån om en av föreningens medlemmar stod som låntagare och 4-5 som borgenärer och de övriga lämpligen som underborgenärer.
Valdes en byggnadskommitté som bestod av, Hugo Andersson, Einar Axelsson,  Allan Hector, Erik Andersson,  Albin Karlsson

15/10 1933
Beslöts att timpenningen skulle bli 60 öre för förman, 50 öre till kunnig och 45 öre före inte fullt kunniga snickare.
Beslöts att ogifta skulle satsa 50 procent tills 100 kronor blivit erlagt och gifta skulle satsa 1/3 av timpenningen tills 100 kronor blivit erlagt. Sedan skulle hela timpenningen utbetalas.

 

Huset stod nästan färdigt vid årsskiften 1933 – 34.
Det första årsmötet i det nybyggda huset genomfördes den 18 mars 1934.

 

KURIOSA

Den första villkoren för uthyrningar av huset

  1. Lokalen får ej uthyras till offentlig dans
  2. Vid uthyrning till konsert, teater, aftonunderhållning och tillfällig biografföreställning 20 kronor (eventuellt vid något tillfälle lägre )
  3. Enskilt samkväm och föredrag med högre inträde omfattande hela lokalen samt lyse och servis 15 kronor
  4. Offentligt föredrag med inträde under 50 öre eller inget, med lyse 8 kronor utan lyse 5 kronor för tid av 3 timmar därefter 1:50 per timma plus service
  5. För hela lokalen och enskilt möte utan lyse 3 kronor plus servis 2 kronor
  6. För lilla salen enskilt möte utan lyse 1;50 plus servis 1 krona
  7. Vid basar och hela lokalen med servis 12 kronor eventuellt 10 kronor eller lägre
  8. För styrelsemöten, sammanträden lilla salen 1 krona
  9. Övriga uppgörelser träffas med styrelsen och vaktmästaren
  10. Alla tillställningar skola vara avslutade klockan 12 midnatt. I övrigt har den som hyr lokalen att ställa sig styrelsens föreskrifter till efterrättelse

25/3 1934
Antogs Astrid Andersson till städerska för 1 år räknat från 1 april till ett pris av 55 kronor för eldning och städning, 6 kronor per gång för skurning, 9 kronor per gång för fönsterputsning dock 10 kronor första gången ( skurning och fönsterputs på tillsägelse från styrelsen).

4/11 1934
”Beslöts att inköpa 1 styck bordsduk á 3 kronor, 1 styck vattenkaraff med glas samt 1 styck bricka.”
”Beslöts att inköpa 1 styck spegel med kam samt 1 klädborste”
”Beslöts att inköpa några billiga klädhängare”

27/2 1935
”Beslöts att anslag om förtärande av spritdrycker inom föreningslokalerna vore absolut förbjudet skulle med det allra första uppsättas”

 

Byggandet

I en matrikel med början 1932 framgår det att det var ett femtiotal personer som deltog i bygget av Föreningshuset.

Några av dem som byggde:
– Ernst Eriksson Kohagen-Sjödala
– Fridolf Karlsson Mellansjö mejeri-Älgedalen
– Axel Karlsson Gripenberg
– Albin Karlsson Gölstugan-Björkvik
– Vive Karlsson Bäckstugan- Hycklinge
– Robert Axelsson Solhem-Fridhem.

Styrelse och funktionärer

Ordförande under åren har bl.a. varit.
– Martin Eriksson Sandbäcken
– Nils Andersson Ugglebo
– Sven Fäldt Enshult 1947
– Folke Boll Gökshult 1950
– Ernst Eriksson Sjödala 1952
– Georg Johansson Tumbo 1978
– CG Andersson Tumbo 1997

Filmmaskinister:
– Evald Gyllenhammar Ladugårdsbacke
– Bengt Hermansson Solvalla
– Olle Karlsson Furulund

Vaktmästare:
– Emil Alfedsson Karlsborg 1939
– Alfons Johansson 1946
– Alice och Karl-Erik Karlsson Dalhem 1948
– Ingrid och Albin Karlsson Björkvik 1950
– Sven-Erik Engstrand 1956
– Alice och Gustav Axelsson Karlsborg
– Märta och Karl Yngve Skärpet 1961
– Gunnel och Stig Karlsson Fridensborg 1964
– Laila och Jan-Erik Lantz Bålnäs 1981
– Gunnel och Stig Karlsson Skogsbryn 1994
– Anita och Lars Andersson Solvalla 2000

Danstillställningar

Byggnadsföreningen Framåt upa hade dans i första hand på påskafton, den s.k. friveckan i oktober och på nyårsafton. Vissa år något mer danstillfälle. På 50-60 talet gick det buss från Boxholm.

December-61 fick man avslag från landfiskal Svärd på framställan om dans på grund av en skrivelse från grannar som blev störda. Styrelsen beslutade att inbjuda landsfiskalen till en träff i febr.-62 . Det blev lång diskussion men med ett positivt resultat.

Sista dansen som hölls var nyårsafton 1964.

Byggnadsföreningen hade några danser på festplatsen också. Andra föreningar hade också bal i Föreningshuset. Den 3 mars 1947 var det så dåligt väder att man fick ställa in dansen. Arrangören ville ha en lägre hyra på grund av detta. Byggnadsföreningens styrelse beslutade då att sänka hyran från 50 kr till 18kr.

Filmvisningar

När filmförevisningar började finns inget i handlingarna om, men 1950 beslutade man att visa film endast första och tredje söndagen i månaden. 1956 provade man att ha film varje söndag. 1947 beslutade man att anställa Sven-Olof Qvick Fridensborg som godisförsäljare, och han fick 1:50 kr. per föreställning i ersättning.

Sista bioföreställningen ägde rum i december 1961.

En lite udda händelse var denna skrivelse:

”Undertecknade medlemmar i Byggnads-föreningen Framåt som ej äro nöjda med styrelsevalet på föreningens årsmöte den 25 mars 1945 får härmed anmoda styrelsen att utlysa extra möte i enlighet med § 14 i föreningens stadgar styrelsevalet upphävt och ett nytt val företaget.”

Undertecknat av elva personer som uppfattades som tunga namn på den tiden.

Andra milstolpar

1948 Beslut om att bli medlemmar i Folkets Hus rörelsen.

1954 Väcktes frågan om en arrestlokal. Skytteföreningen var villig att bidraga. Frågan hänsköts till kommunalnämnden.

1957 Fotogenkamin installerades.

1967 Husvagnsuppställning tilläts.

1994 Beslut att söka medlemkap i Byggdegårdarnas Riksförbund.

1999 02 27 upphörde Byggnadsföreningen Framåt upa och Föreningshuset Malexander startade.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se