Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bättre belysning på gång

Allmänbelysningen i stora salen har av många uppfattats som svag.  Arbete pågår nu med att komplettera den befintliga takarmaturen mitt i rummet med ytterligare fyra nya ljuspunkter jämnt fördelade över hela salen.