• Hem
  • Nyheter
  • Utvecklingsgruppens verksamhetsberättelse 2021

Utvecklingsgruppens verksamhetsberättelse 2021

Utvecklingsgruppen bestående av Bo Kristofersson, Gun-Britt Hägglund, Christine Persson,
Stefan Jonsson och Ylva Johansson.

Covidsituationen har gjort det svårt för gruppen att träffas som för alla andra. Förslaget att överta en del av huset i egen regi för att skapa en tredimensionell fastighetsindelning och på så sätt kunna söka medel och förfoga över en renovering av övervåningen har vi inte jobbat vidare med, dels för att vi inte fått fram alla driftkostnader, dels för att vi tyvärr inte kan fylla hela våningen med verksamhet. Vårt förslag att nyttja EFS-lokal till förskolan ”Guldklimpen” och att föreningen kan nyttja det gamla rummet som minikonferens på kvällstid kombinerat med lärarrum dagtid har äntligen fått fäste i kommunens organisation.
Även ett annat förslag att nyttja gamla ”materialrummet” på övervåningen och i egen regi renovera det rummet till ett konferensrum har diskuterats i förvaltningsföreningen men för tillfället ser vi det som ett sämre alternativ, då vi inom en snar framtid får tillgång ”Guldklimpens” rum på nedervåningen.
Under året har även ett medborgarförslag skickats in till kommunen om att det vore lämpligt att bygga en generationsmötesplats vid skolan/bygdegården. Förslaget har tagits upp i samhällsbyggnadsnämnden den 16e december och har återemitterats.

/ Utvecklingsgruppen genom Stefan

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se