Dagordning

Dagordning årsmöte 2022-02-07

Kubbe-Norrflärke bygdegårdsförening

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 3 Mötets behöriga utlysande
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Verksamhetsberättelser (Intresse, Kanot, Styrelse, Utvecklingsgrupp,)
 • 7 Ekonomisk rapport
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • 10 Val av ordförande (1 år)
 • 11 Val av kassör tillika uthyrningsansvarig (1 år)
 • 12 Firmatecknare (3 st)
 • 13 Val av styrelseledarmöter samt suppleanter (3st 2 år+2 suppleanter 1 år)
 • 14 Val av revisorer samt suppleanter ( 2st 1år + 1 suppleant 1år )
 • 15 Val till pubkommitten
 • 16 Val till intressekommitten (6 st 1 år)
 • 17 Val till kanotkommiten (6 st 1 år)
 • 18 Val till valberedningen ( 1 st 3 år)
 • 19 Fastställande av medlemsavgift för 2023 (aktuell enskild 100:- familj 200:-)
 • 20 Förvaltningsföreningen och Gårdsråd.
 • 21 Övriga frågor
 • 22 Avslutning
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se