Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
I EGENSKAP AV REVISORER I Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening, får vi lämna följande
berättelse för verksamhetsåret 2020.

Vi har granskat räkenskaperna och kontoutdrag avseende föreningens konton, samt i övrigt
vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga.

Revisionen har ej givit anledning till anmärkning beträffande till oss överlämnande handlingar.

Vi tillstyrker,

Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

Att årets överskott överföres till eget kapital.

Samt

Att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

Norrflärke 2020-02-15

 

Sven Sandström. Torbjörn Fahlberg.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se