Dagordning

Dagordning Årsmöte 2021-02-28

Kubbe-Norrflärke bygdegårdsförening

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 3 Mötets behöriga utlysande
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Verksamhetsberättelser (Intresse, Kanot, Styrelse, Utvecklingsgrupp,)
 • 7 Ekonomisk rapport
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • 10 Val av ordförande
 • 11 Val av sekreterare
 • 12 Firmatecknare
 • 13 Val av styrelseledarmöter samt suppleanter
 • 14 Val av revisorer samt suppleanter
 • 15 Val till pubkommitten
 • 16 Val till intressekommitten
 • 17 Val till kanotkommiten
 • 18 Val till uthyrningsansvarig
 • 19 Val till valberedningen
 • 20 Fastställande av medlemsavgift  (enskild 100:- familj 200:-)
 • 21 Beslut rörande förnyelse av stadgar
 • 22 Förvaltningsföreningen
 • 23 Övriga frågor
 • 24 Avslutning
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se