Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

 

Under året som gått har styrelsen haft fem styrelsemöten och löpande kontakt på vår chatt. Styrelsen har följt och stöttat det Leaderprojekt som utvecklingsgruppen arbetar med kring övervåningen och deltagit i förvaltningsförening.

Styrelsen konstaterar att nyttjandegraden av bygdegården är hög, största hyresgäst är KNIF och nyttjandeavtalet med kommunen fungerar i stora delar väldigt bra.

På grund av Coronapandemin har pubkommiten inte kunnat ha någon verksamhet i år, därav följer att ingen speciell verksamhetsberättelse lämnas av kommittén

Den sedvanliga städningen på området kring bygdegården/skolgården, byatorget och naturrastplatsen har gjorts den 23 maj, i samband med detta ansöktes om byskötselpeng som beviljades.

En sandningsficka har uppförts vid KNIF IP i föreningens regi. Stig Edholm har fungerat som projektledare.

Dessutom har vi ordnat ett antal aktiviteter för barn, t.ex. tomtande och femkamp ( i samarbete med Björn och Elin)

Arbete  med att uppdatera och förnya föreningens stadgar kommer att avslutas med en andra omröstning görs vid årsmötet 2021.

Roger Nyström, Annette Mårtensson, Mikael Näslund, John Zachrisson, Monika Sandström, Kerstin Edholm och Lena Edholm.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se