Bakgrundsbild

Förbundsstyrelse

Per Lodenius, förbundsordförande och AU-ledamot
Norrtälje
070-322 92 89
per.lodenius@centerpartiet.se

Anders Karlsson, vice ordförande, AU-ledamot
Solna
072-716 60 37
anders.karlsson@viunga.se

Karin Olsson, AU-ledamot
Sjöbo
070-741 36 00
karin.olsson1967@gmail.com

Sören Runnestig, ordförande Fastighets- och försäkringsrådet
Habo
070-845 03 20
soren.runnestig@gmail.com

Ulla Johanson, ordförande i Konst- och kulturrådet
Flen
070-671 68 30
ulla.johanson@gmail.com

Tina Jonasson
Säffle
073-065 62 70
tina.jonasson@hotmail.com

Marie Sandehult
Enånger
070-334 81 26
marie.sandehult@gmail.com

Sven-Anders Svensson
Tvååker
070-551 70 20
sven-anders@arves.se

Andreas Pettersson
Väse
070-391 50 29
lovhojden.516@gmail.com

Vald av Studieförbundet Vuxenskolan SV

Eva Karin Hempel
Vellinge
070-810 37 78
eva.karin.hempel@telia.com

Ersättare: Alva Backman, Tynningö

Vald av Lantbrukarnas Riksförbund LRF

Ylva Jonzon
ylva.jonzon@lrf.se

Ersättare: Kristina Bengtsson, Falkenberg

Vald av Centerpartiets Ungdomsförbund CUF

Linnea Andersson
Sävar
linnea.andersson4@centerpartiet.se

Ersättare: Caroline von Seth, Lidingö

Vald Jordbrukare Ungdomens förbund JUF

Johanna Fagerström
Valla
juf@juf.se

Ersättare: Magdalena Birgersdotter, Mantorp

Ersättare

Agnes Midbjer
Harads
agnosmidbjer@hotmail.com

Daniel Lundgren
Borås
daniel.alexander.lundgren@gmail.com

Revisorer

Maud Johansson
Knivsta
070-272 37 44
runeborg@telia.com

Kristina Haglund
Nora
0587-920 82
kristina.foreningsmail@gmail.com

Revisor utsedd av LR Revision AB

Jens Forneng
jens.forneng@lr-revision.se

Revisorersättare

Clas Forsgren
Hallstavik
076 82 87 444
clas.forsgren@norrtalje.se

Lars Nilsson
Gryt
marieochlars@telia.com

Revisorersättare utsedd av LR

Peter Lindbladh
Örebro
peter.lindbladh@lr-revision.se

Valberedningen

Solveig Carlsson,  ordförande
Bolmsö
070-288 44 14
solveig.carlsson@bolmso.se

Lars-Håkan Spjuth
Matfors
070-661 74 00
lhspjuth@gmail.com

Eva Lisa Eriksson
Gustafs
070-580 92 07
evalisa.er@gmail.com

Jan Andersson
Vaggeryd
076-937 26 28
jan59andersson@hotmail.se

Bartosz Stroinski
Bjuråker
076-782 10 67
bartosz.stroinski@viunga.se

Förbundsstyrelsens råd

Uppdrag: Bereda ärenden på uppdrag av förbundsstyrelsen. Inom sitt område initiera och bereda förslag till insatser till gagn för landets bygdegårdar.

Engagemangs- och ungdomsråd

Verka för att stärka och utveckla det ideella engagemanget inom bygdegårdsrörelsen, bland annat vad gäller föryngringsarbete och ungdomsperspektiv.

Marie Sandehult, ordförande
Bertil Carlsson
Agnes Midbjer
Andreas Pettersson

Landsbygdsråd

Verka för att stärka och utveckla bygdegårdsrörelsen som en samhällelig resurs utifrån bygdegårdarnas funktion i lokalsamhället. En av ambitionerna är att öka rörelsens offentliga finansiering. Bygdegårdarnas närvaro i det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas.

Sven-Anders Svensson, ordförande
Maria Anstett-Rim
Mikael Larsson
Sofia Olsson

Konst- och kulturråd

Verka för att utveckla bygdegårdsrörelsens funktion som hörnsten i svenskt kulturliv och främja goda förutsättningar för bygdegårdarna att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud.

Ulla Johanson, ordförande
Britt Gustafsson
Kerstin Holm
Inger Kraft Etzler
Mattias Larsson

Fastighets- och försäkringsråd

Verka för en god förvaltning och utveckling av fastigheterna inom bygdegårdsrörelsen och för att förbättra förutsättningarna för desamma genom exempelvis ökad extern finansiering och utbildningsinsatser.

Sören Runnestig, ordförande
Michael Holmér
Björn Kanebäck
Kerstin Marquardt
Karin Olsson