Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kommitté för loppmarknad

Varje vår håller vi en efterlängtad loppmarknad. Vi som är med i den här gruppen hjälper till att samla ihop och värdera föremålen som sedan säljs längs med bord uppställda på gräsplanen utanför bygdegården. Resultatet går sedan till att utveckla och driva föreningen och dess medlemmars intressen framåt.

Om osäljbara föremål

En återkommande diskussion gäller vad som ska göras med de föremål som inte sålts under loppmarknaden.

Varför ger man prylar till loppmarknaden? Ett svar kan vara att man inte längre har plats för exempelvis sina föräldrars gamla skrivbord och då donerar man det till loppmarknaden istället för att slänga det i hopp om att någon annan finner bruk för det. Ett annat är att det är ett roligare sätt att bidra till föreningen än bidrag via inbetalningskortet för medlemsavgiften. Oavsett vad för anledning man har är gåvan just en gåva till föreningen. Vi kan göra en kvalificerad gissning på föremålets värde men i slutändan är det ändå upp till loppmarknadsbesökarna att avgöra.

Vi förstår att det kan ligga en del affektionsvärde i prylarna som skänks. Men om ingen är beredd att betala för dem saknar de i praktiken värde. Och då slängs de! Det har framförts åsikter om att övervåningen eller någon annan lokal ska användas för att lagra osålda prylar till nästa år. Det är inte ekonomiskt försvarbart att binda upp ett utrymme på ett vagt hopp om att få sålt sakerna något eller några år senare. Detta av två anledningar. För det första är det en risk. Såldes inte föremålen detta år kommer de troligtvis inte intressera någon nästa år heller. För det andra så förhindrar vi annan verksamhet. Verksamhet som antingen är många gånger mer lukrativ eller i bättre samklang med föreningens ändamål och stadgar. Således står förvaring av osålda loppmarknadsföremål i direkt konflikt med majoriteten av medlemmarnas intressen.

Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor vi får! De utgör en stor och oumbärlig hjälp i allas vår strävan mot en levande bygdegård. Men vi tar emot dem under precis samma förutsättningar som de flesta andra secondhandbutiker och loppmarknader. Vår förhoppning är att vi med den här förklaringen förtydligat varför osäljbara prylar slängs och i viss mån mättat behovet att åter ta upp detta för diskussion.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se