Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Program Holms Hembygdsförening 2023

Årsmöte söndagen 26 feb kl. 14.00
i Holms Bygdegård.
Årsmötesförhandlingar och kaffeservering.

Söndagen den 7 maj
Utfart till Vindraps Moped Museum
Samling vid Holms Bygdegård kl. 13.00
Vi kör med egna bilar. Fika medtages.

2 juli kl. 13:30-16:00.
Bygdens dag vid Holms Bygdegård.
Program. Utställningar, Musikunderhållning av
Ulf Hellring och Sonja Hellström
Lotterier, Kaffeservering.
Medarrangör Holms Bygdegårdsförening.

Söndag 10 sep.
Utfart till Biskopstorp Naturreservat
Samling vid Holms Bygdegård kl. 13.00
Vi kör med egna bilar. Fika finns på plats.