Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Föreningen

Verksamheten 2022

Styrelsen vill tacka alla som har ställt upp och satsat av sin fritid för föreningen under det gångna året. Det är ett fåtal personer som gjort det mesta arbetet. Vi välkomnar fler medlemmar, som är villiga att hjälpa till vid olika arrangemang och kanske engagera sig i vår styrelse eller i några av våra kommittéer.
Vi har ett gott samarbete med andra föreningar, organisationer och Östra Göinge kommun.
Även 2022 har vi varit starkt påverkade av den pågående coronapandemin, som kraftigt dragit ner på uthyrningen till våra kontrakterade tyska gäster och väsentligt drog ner uthyrningen till övriga utländska gäster. Trots det så har vi lyckats upprätthålla en god ekonomi.
Vi tror och hoppas att under 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och försöka komma på nya sätt att utnyttja våra anläggningar.
Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som genom olika insatser och sin givmildhet har möjliggjort en fortsatt utveckling av verksamheten och därmed bidragit till en levande landsbygd.

Här kan du läsa våra stadgar >>>

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2023 >>>

Välkommen till Bygdegården, Gummarpsbadet och våra aktiviteter 2023!

Styrelsen