Fridensborg, Kungahuset, Hamngatan 27

Hästholmen Hallegården 4-16

Huset flyttades hit från Kungsbacka skans vid Södergården 1909. Tillbyggt 1981 och klätt med fasadtegel.

På 40-talet ägde Oskar och Gärda Karlsson fastigheten och bodde här med barnen Saga, Stig, Sture, Sten, Sylvia och Siv. Senare ägare var Kerstin Dosén med man, som klädde huset med tegel. Därefter bodde Bo och Lena Lundin med barn här. De sålde huset sommaren 2002 till familjen Nord. Sedan dess är huset fritidshus.

Namnet ”Kungahuset” kommer av att Oscar II sägs ha övernattat i huset kring sekelskiftet 1900.

Länsmuseets inventering 1983:

En-familjs bostadshus i en och en halv våning klätt med rött tegel samt brunlaserad panel. Sadeltak belagt med bruna betongpannor. Slammad stengrund. Bruna en-luftsfönster och treluftsfönster samt brun dörr.

Uthus klätt med faluröd locklistpanel under pulpettak belagt med tegel och tjärpapp.

Trädgård: Gräs, fruktträd.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se