Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hamngatan 4, Trädgårdstorp

Tollstad 6:8

Huset är byggt omkring 1875. Det har under årens lopp fungerat omväxlande som bostad och ålderdomshem/fattigstuga. Det har byggts om flera gånger och innehöll som mest fyra lägenheter. I dag innehåller det en bostadslägenhet jämte vindsvåning och källarutrymme.

Ordförande i fd fattigstugekommittén var på 1920-talet en man vid namn Ernst From och därefter blev Carl-Erik Hertz fattigvårdsordförande. Han var då landets yngste.

På 30-, 40- och 50-talen blev huset för trångt. Då bodde åldringar även i Vårdsäter (fd kommunkontoret på Mjölbyvägen) och Rosenlund (vitt hus vid fd Nordiska möbelfabriken) i Ödeshög.

1958 byggdes Utsikten – utmed stationsvägen mellan Villagatan och Krokgatan – som ålderdomshem för Tollstad- och Hedabor med åtta lägenheter varav fyra i längan. Trädgårdstorp köptes av Simon och Märta Hermansson 1959. Sven Johansson i Tjugby var då ordförande i socialnämnden.

Under 1980-talet köpte Tomas och Ulla Hermansson fastigheten och i dag ägs den av Johanna Lingfors. 

Vid länsmuseets inventering 1983 är huset ett enfamiljshus och beskrivs som ett  bostadshus klätt med gulmålad lockpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött trekupigt tegel. Vita tvåluftsfönster. Omålad dörr med glasat sidoljus.

Ombyggnad 1958. Tilläggsisolerat. Trädgård: Gräs, lövträd.

Hästholmens Bygdegårdsförening och Byalag 2020

Karta till stadsvandringen finns i hamnen

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se