Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygdegården

Bygdegårdens historia

Den 9 december 1967 var Glommens Samlingslokal klar för invigning. Avdelning 19 av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund, SVC, hade äntligen fått en mötespunkt i Glommen och Åke Bengtsson kunde med stolthet hälsa ett 70-tal medlemmar och gäster välkomna.

 

FG31

Kuriosa

För tomten som köptes av Johan Andersson, ”HansArons Johan”, betalades 4.000 kronor och totalt kostade hela huset att bygga ca 300 000 kronor. Ankaret som står på planen skänktes till samlingslokalen av Karl Johansson, ”Stätte Karl”, stenmuren mot gatan lades av John Anderssons manskap (Glommens Bygg). John Andersson skänkte också flaggstång och flagga. Köksutrustningen glas och porslin, som kostade 18.902 kronor, var en gåva från dåvarande Morups Kommun.

Allmänt

Samlingslokalen utnyttjades flitigt och efter ca 30 år genomfördes en grundlig renovering till en kostnad av 1,8 miljoner. Initiativet till renoveringen togs gemensamt av SVC Avd 19 och ”Tångruskorna”, det vill säga Glommens kust- och fiskarkvinnor som själva bidrog med över 60.000 kronor. Kommunen bidrog med 30 % och statliga Boverket med 50 %. Tack vare många timmars ideellt arbete, gåvor och sponsring av privatpersoner, företag, fiskeflottan i Glommen och Tångruskorna kunde renoveringen slutföras. Den 7 oktober år 2000 återinvigdes Glommens Samlingslokal av byggmästare John Andersson, Glommens Bygg, som var huvudentreprenör då lokalen byggdes 1967.

Under åren 2000 och 2001 drevs lokalen i samarbete med SVC Avd 19 och den nybildade Glommens Samlingslokalförening, GSF. År 2002 skrevs ett arrendeavtal som innebar att Glommens Samlingslokal övertog skötseln helt. Vid halvårsskiftet 2006 skedde det formella ägarskiftet, då SVC Avd 19 lämnade Samlingslokalen som gåva till Glommens Samhälle och dess invånare. Vid årsmötet år 2015 fattades beslutet att byta namn på föreningen till Glommens Bygdegårdsförening.

Aktiviteter

I dag används lokalen till många olika aktiviteter som bröllop, högtidsfester/personalfester, barndop, släktträffar, minnesstunder, årsmöten, styrelsemöten, gudstjänster, dagträffar, barngrupper, gymnastikgrupper och mycket mer.