Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Glommen

 

En del fakta om Glommen finns att läsa här, på Wikipedia

Glommen har vuxit upp som ett fiskeläge. Fortfarande finns en fiskehamn, men under senare decennier har orten även utvecklats mot att bli en förort till Falkenberg, med arbetspendling till Falkenberg och Varberg.

I boken ”Glommen – Ett fiskeläge och dess omgivningar En vandring i tid och rum” (red Ingvar Karlsson m.fl, 2006) kan man läsa att Glommen har fått sitt namn av Glumstenen, sedan historisk tid ett välkänt sjömärke med referenser tillbaka till år 1061. Om du vill läsa en relativt nyinflyttad Glommeninvånares text om stenen – följ denna länk till Hans-Örjans sida.

Från 1700-talet var områdena en bit in i landet bebodda och småskaligt jordbruk var den huvudsakliga näringen. Här fanns också tillgång till kvarn och kvarnställen.

Kustremsan bestod av saltängar och sankmark. I kombination med jordbruket fiskade man för att klara sin överlevnad. Fördelningen mellan att leva av jordbruk och/eller fiske varierade, men allteftersom blev fisket den huvudsakliga näringen. När hamnen blev färdigställd år 1877 blev det vanligare att bygga och bo så nära hamnen som möjligt.

Mellan 1913 och 1922 byggdes en ny, större hamn som väl tillgodosåg fiskenäringens dåtida behov och Glommens identitet som fiskeläge befästes.

Inflyttningen utifrån var i stort sett obefintlig, samhället växte när barnen vuxit upp och behövde egna bostäder.

Vid 1960-talets början förändrades bilden – fler möjligheter till försörjning yppade sig genom att industrier växte fram i Falkenberg och blev möjliga alternativ till jordbruk och fiske.

Befolkningsantalet har stadigt ökat de senaste decennierna. Antal mantalsskrivna i Glommens Tätort var 869 personer i oktober 2017, en ökning med 31 personer under 2017 och med 72 personer sedan 1 januari 2016. För närvarande har vi ingen statistik på hela området Glommen, utan bara på tätorten. Under sommarmånader nästintill fördubblas invånarantalet.

 

 

Nedan finner du några bilder från vårt vackra Glommen.

strand

Glommens hamn

 

 

glommenshamn1

Glommens hamn

Morups Tånge fyr – inom gångavstånd från Glommen

Några fiskebåtar i Glommens hamn

Sjöbodar

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se