Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Ungdoms- och integrationsverksamhet

Ungdoms- och integrationsverksamhet

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt vill att nya generationer och nya grupper av människor kommer i kontakt med bygdegården och förstår hur de kan och får använda den för att utveckla sig själva, sin verksamhet och lokalsamhället. Därför avsätter distriktet 50 000 kr som bygdegårdsföreningarna kan söka för nyskapande verksamhet med ett ungdoms- och/eller integrationsperspektiv.

Er förening kan söka om ni uppfyller följande krav:

  • Är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) och betalat er medlemsavgift till bygdegårdsdistriktet
  • Lämnat in fullständig årsrapport till BR för verksamhetsåret 2018 (distriktsstyrelsen kan hjälpa er att lämna in rapporten om ni inte vet hur det går till)
  • Lämnat in en beskrivning av den verksamhet ni vill bedriva med hjälp av dessa pengar
  • Lämnat in en budget/kostnadsbeskrivning för verksamheten

Efter att verksamheten genomförts ska en redovisning av kostnader och summering av verksamheten lämnas till distriktsstyrelsen. Om verksamheten inte genomförts inom utsatt tid kan distriktsstyrelsen kräva tillbaka pengarna.

Varje förening får ansöka om:

  1. Upp till 5000 kr utan krav på medfinansiering.
  2. Upp till ytterligare 5000 kr (tot 10 000) med 50% medfinansiering.

 

Exempel: Föreningen kan få 7000 kr (5000 + 2000) om föreningen själva bidrar med 2000 kr i satsningen. Projektets totalomslutning blir då 9000 kr.

 

Beslut om medel sker löpande. Så ”först till kvarn gäller”. Den som beviljats medel skall redovisa genomförd aktivitet senast 30/9. Om slutredovisning ej sker eller att aktiviteten ej genomförts i enligt ansökan kan distriktet begära återbetalning av beviljat anslag.

Ansökan och redovisning sker till Nils Erik Falk på epost nefalk@helsingenet.com.
Frågor kan ställas via epost eller telefon 070-659 39 27.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se