Utlysning av pengar till kulturaktiviteter

Den nu så välkända Coronapandemin har lagt sordin på nästan all kulturverksamhet på distriktets bygdegårdar. För att främja och uppmuntra återinförandet av kulturaktiviteter på våra gårdar utlyser Gävleborgs bygdegårdsdistrikt ett mindre kapitalstöd.

Då pandemin gör att vi många gånger måste minska antalet besökare per aktivitet, vilket i sin tur ger minskad möjligheter till kostnadstäckning, kan kanske detta bidrag vara en avgörande del för att föreningen trots allt ska våga genomföra en aktivitet.
Bygdegården är en plats för kultur där alla människor kan mötas oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning så vi ska inte låta gårdarna stå tomma och tysta.

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt vill stödja arbetet med att åter få igång kulturaktiviteter, trots nuvarande begränsningar, i våra hus. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt sökte inför 2019 pengar från Region Gävleborg för att kunna satsa på ungdoms- och kulturverksamhet i våra bygdegårdar. Nu vill distriktsstyrelsen att föreningarna ska kunna ta del av dessa pengar.

Därför har distriktsstyrelsen beslutat att utlysa 50 000 kronor till alla sorters kulturaktiviteter.

Er förening kan söka om ni uppfyller följande krav:

  • är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) och betalat er medlemsavgift till bygdegårdsdistriktet
  • lämnat in fullständig årsrapport till BR för verksamhetsåret 2019 (distriktsstyrelsen kan hjälpa er att lämna in rapporten om ni inte vet hur det går till eller så kan ni gå in på www.bygdegardarna.se/gavleborg/start/arsrapportering och läsa i vår lathund som finns där)
  • lämnat in en beskrivning av den verksamhet ni vill bedriva med hjälp av dessa pengar
  • lämnat in en budget/kostnadsbeskrivning för verksamheten

Varje förening får ansöka om:

  1. Upp till 5000 kr utan krav på medfinansiering.
  2. Upp till ytterligare 5000 kr (totalt 10 000) med 50% medfinansiering.
  3. Ansökan ska ha nått Gävleborgs bygdegårdsdistrikt 20201210

Exempel: Föreningen kan få 7000 kr (5000 + 2000) om föreningen själva bidrar med 2000 kr i satsningen. Projektets totalomslutning blir då 9000 kr.

Efter att verksamheten genomförts ska en redovisning av kostnader och summering av verksamheten lämnas till distriktsstyrelsen. Om verksamheten inte genomförts inom utsatt tid kan distriktsstyrelsen kräva tillbaka pengarna.

Verksamheten ska vara genomförd och återrapporterad till distriktet senast den 28 februari 2021.

Först till kvarn gäller!

Beslut tas på styrelsemötet 2020-12-15 och besked lämnas omgående efter detta datum.

Er ansökan skickas till Ingemar Sandehult via epost:  ingemar@sfmab.se. För frågor om ansökningsförfarandet kontakta Ingemar på samma mejladress eller på telefonnummer 070-772 00 33.

 

Vänligen

Ingemar Sandehult

Styrelseordförande

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se