Bakgrundsbild

Kulturstrategi för distrikten

I maj 2013 antog förbundsstyrelsen ”Handlingsplan för ökad kulturverksamhet inom distrikten, verksamhet ‒ innehåll ‒ verktyg”. Året därpå medverkade tre av distrikten, i ett projekt, för att med stöd från förbundet arbeta fram en plan för ökad regional kulturverksamhet. Det resulterade i tre regionala kulturstrategier, vilket sedermera rekommenderats övriga distrikt att följa efter. På Kulturkonferensen 2017 var det avslutande passet arrangerat så att de medverkande distrikten skulle arbeta fram ett förslag till kulturstrategi.

Studiehandledning: Höj rösten i kulturpolitiken

Ideell Kulturallians (IKA) har tagit fram en studiehandledning om regionala kulturplaner och samverkan för att stötta civilsamhällets organisationer i att engagera sig i kulturplaneprocesserna:

Gå till IKA:s studiehandledning Höj rösten i kulturpolitiken

Projektledare Kulturbygdsturné

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se