Bakgrundsbild

Likabehandlingsplan

Denna likabehandlingsplan ska vara en grund för ett aktivt arbete för allas lika värde inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Likabehandlingsplanen ska återkommande lyftas på utbildningar och seminarier inom organisationen. För att dokumentet ska hållas aktuellt och relevant ska en genomgång och revidering av innehållet genomföras vid varje nytt verksamhetsår.